Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
czwartek 14 grudnia 2017 r., imieniny obchodzą: Alfred, Izydor
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Fundusze europejskie » Regionalny Program Operacyjny Województwa ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

wielkość tekstu:A | A | A

 


 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Gmina Nowa Słupia złożyła dwa wnioski o dofinansowanie:

 

 

- w dn. 19 maja 2016r. – z działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, wniosek pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia; całkowita wartość inwestycji wynosi 813.398,00 zł, z czego dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 610.048,50 zł

 

 

- w dn. 31 maja 2016r – z działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, wniosek pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia – długość przebudowanej sieci wodociągowej – 4,98 km; długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 40,14 km; całkowita wartość inwestycji wynosi 21.810.502,68 zł, z czego dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych wynosi 10.559.652,40 zł.

 

 

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Gmina Nowa Słupia złożyła kolejne  wnioski o dofinansowanie:

 

 

- w dn. 30.11.2016r. – z działania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, wniosek pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach”; całkowita wartość inwestycji wynosi 991.694,74 zł, z czego dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 743.771,06 zł

 

 

- w dn. 27.01.2017r. – z działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, wniosek pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia”; całkowita wartość inwestycji wynosi 5.556.167,91 zł, z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 4.637.006,30 zł

 

- w dn.16.02.2017r. – z działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” wniosek pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi  oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia”; całkowita wartość inwestycji wynosi 27.738.184,76 zł, z czego dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych wynosi 15.482.868,39 zł. 

 

- w dn. 29.03.2017r. z działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, wniosek pn: Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej, całkowita wartość inwestycji wynosi 10.244.916,00 zł , z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 7.079.820,00 zł.

 

 

- w dniu 13.10.2017r. z działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE”, wniosek pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Nowa Słupia”, całkowita wartość inwestycji wynosi 1.952.671,85 zł, z czego dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowanych wynosi 1.032.529,93 zł;

 

- w dniu 13.10.2017r. z działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, wniosek pn.: „Rewitalizacja Nowej Słupi”, całkowita wartość inwestycji wynosi 5.398.384,00 zł z czego dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 4.245.056,06 zł.

- w dn. 16.11.2017r. z działania 4.3 „Gospodarka wodno- ściekowa”, wniosek pn: Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wod.-kan. na terenie Gminy Nowa Słupia, całkowita wartość inwestycji wynosi 18.844.362,15 zł, z czego dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 12.256.495,71 zł.

 

 

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 16
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Góry Świętokrzyskie Emeryk Nowa Słupia Dymarki Andrzej Gąsior Baszowice Kielce Jeleniów Św. Krzyż Turystyka Dębniak Łysa Góra Milanowska Wólka Stara Słupia Rudki Rekreacja
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej