Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
piątek 20 października 2017 r., imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Fundusze europejskie » Regionalny Program Operacyjny Województwa ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

wielkość tekstu:A | A | A

 


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Gmina Nowa Słupia złożyła dwa wnioski o dofinansowanie:

- w dn. 19 maja 2016r. – z działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, wniosek pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia; całkowita wartość inwestycji wynosi 813.398,00 zł, z czego dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 610.048,50 zł

- w dn. 31 maja 2016r – z działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, wniosek pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia – długość przebudowanej sieci wodociągowej – 4,98 km; długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 40,14 km; całkowita wartość inwestycji wynosi 21.810.502,68 zł, z czego dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych wynosi 10.559.652,40 zł.

 


 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Gmina Nowa Słupia złożyła kolejne  wnioski o dofinansowanie:

- w dn. 30.11.2016r. – z działania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, wniosek pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach”; całkowita wartość inwestycji wynosi 1.006.194,67 zł, z czego dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 754.646,00 zł

- w dn. 27.01.2017r. – z działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, wniosek pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia”; całkowita wartość inwestycji wynosi 8.249.856,40 zł,
z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 7.012.377,94 zł

 

- w dn.1602.2017r. – z działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” wniosek pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi  oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia”; całkowita wartość inwestycji wynosi 27.738.184,76 zł, z czego dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych wynosi 15.482.868,39 zł. 

 

- w dn. 29.03.2017r. z działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, wniosek pn: Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej, całkowita wartość inwestycji wynosi 10.244.916,00 zł , z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 7.079.820,00 zł.