Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
niedziela 4 grudnia 2016 r., imieniny obchodzą: Barbara, Hieronim
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Turystyka » Warto zobaczyć » Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława ...

Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana

wielkość tekstu:A | A | A

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
IM. PROF. MIECZYSŁAWA RADWANA W  NOWEJ SŁUPI
Oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie

en.jpg_de.jpg     Rewelacyjne wyniki badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim spowodowały, że już w 1956 roku Muzeum Techniki podjęło inicjatywę zorganizowania specjalnej placówki muzealnej , która prezentowałaby tę tematykę. 
         Na lokalizację placówki wpłynęło odkrycie fragmentów starożytnych pieców hutniczych na skraju Nowej Słupi  bezpośrednio przy drodze wiodącej  na szczyt góry Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich , a więc w miejscu położonym na trasie szlaku turystycznego . Przyjęto bowiem założenie , aby budynek  placówki był równocześnie pawilonem ochronnym nad odkopanymi reliktami starożytnego hutnictwa.
        

 

Nowa placówka , która otrzymała nazwę Muzeum Starożytnego Hutnictwa, została otwarta 29 maja 1960 r.. Spotkała się ona z  ogromnym zainteresowaniem.
Stopniowo wzbogacony zasób wiedzy o starożytnym hutnictwie spowodował w 1965 roku konieczność rozszerzenia ekspozycji , a w następnych latach potrzebę rozbudowy całej placówki, tak aby mogła ona również spełniać funkcję bazy dla dalszych prac badawczych. W 1967 r. oraz w pierwszej połowie 1968 roku nastąpiła rozbudowa obiektu.
           9 czerwca 1968 roku odbyło się jego otwarcie , połączone z uroczystością nadania placówce imienia prof. Mieczysława  Radwana , tak bardzo zasłużonego dla rozwoju wiedzy o starożytnym hutnictwie świętokrzyskim.
           W rozbudowanym Muzeum uwagę skupiają przede wszystkim fragmenty dawnych pieców hutniczych , odsłonięte i pozostawione w tym samym miejscu, gdzie funkcjonowały przed 20 stuleciami. 
          Ekspozycja uzupełniająca obrazuje terytorialny zasięg hutnictwa świętokrzyskiego, wyjaśnia technologię i organizację wytopów oraz prezentuje wyroby żelazne , wykonane z uzyskanego tą droga metalu. . Przedstawione są również metody jakimi posługują się naukowcy w czasie prowadzenia badań. Muzeum posiada także specjalną pracownię, która stanowi bazę dla ekip badawczych.

Oferta Muzeum :

1. Oprowadzanie  po wystawie stałej.
2. Zwiedzanie wystawy czasowej „50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim”.
3. Nowosłupskie lekcje muzealne
●  Z archeologią za pan brat - wykopaliska źródłem wiedzy o naszych przodkach .
●  Życie człowieka w epoce żelaza .
●  Redukcja bezpośrednia w piecu dymarskim typu kotlinkowego.  Budowa pieca
i charakterystyka surowców niezbędnych do otrzymywania żelaza
●  Świętokrzyskie hutnictwo jako przyczynek do powstania Staropolskiego Okręgu
Przemysłowego
3. Nowosłupskie Spotkania Muzealne- wykłady, odczyty, prelekcje  wspomnienia,
czytania

          ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTOKRZYSKĄ LEKCJĘ ANTYCZNEJ HISTORII

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
Ul. Świętokrzyska 59
26-006 Nowa Słupia
tel. 690- 900- 871

E: mail  nowaslupia@mtip.pl

Czynne :  wtorek-niedziela 9-17
(PO UZGODNIENIU RÓWNIEŻ W PONIEDZIAŁKI I  PO GODZINACH URZĘDOWANIA)

Cena biletu : 6 zł normalny, 3 zł ulgowy

KopiaSC_1603.JPG

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

Na KONCERT, której GWIAZDY Dymarek Świętokrzyskich 2016 przybędziesz na pewno?

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 6
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

750 lat lokacji Nowej Słupi

więcej