Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 20 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Bogna, Rafał
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Wyprawka szkolna 2013-2014 - wnioski do pobrania

Wyprawka szkolna 2013-2014 - wnioski do pobrania

wielkość tekstu:A | A | A

 Wójt Gminy Nowa Słupia informuje o warunkach udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2013/2014

 Dofinansowaniem do zakupu podręczników  w roku szkolnym 2013/2014 będą objęci:

1.uczniowie klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych  czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie;

2.uczniowie klas II-III i V  szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej czyli 456 zł netto na osobę w rodzinie;
3.uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 456 zł na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w ustawie o pomocy społecznej (np. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.

4.uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego) do wysokości wartości pomocy.
Realizacja zwrotu kosztów zakupu nastąpi do dnia 15 listopada 2013 r.
Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.

Termin składania wniosków do 15 września 2013 r.

W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników jest dostępny w sekretariatach szkolnych oraz w Zespole Obsługi Szkół ul. Świętokrzyska 18.


czytano: 2249 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 24 lipca 2013 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 6
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Baszowice Św. Krzyż Jeleniów Emeryk Góry Świętokrzyskie Rekreacja Dębniak Łysa Góra Dymarki Turystyka Nowa Słupia Rudki Milanowska Wólka Kielce Stara Słupia
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej