Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
sobota 21 lipca 2018 r., imieniny obchodzą: Daniel, Wawrzyniec
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH ...

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH WYSTĄPIENIEM W DNIU 09.06.2013 R. DESZCZU NAWALNEGO I GRADU

wielkość tekstu:A | A | A

Informuję, że Rząd przyjął program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego oraz nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.)

Program zakłada udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w następujących formach:

1.kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej

2.stosowanie pomocy przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.

3.odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji.

4.udzielanie pomocy producentom rolnym na dokonanie wznowienia produkcji rolnej w wysokości 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1m2 zniszczonych upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach kwalifikujących uprawę do likwidacji. Za uprawę na której wystąpiły szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji należy uznać szkody w uprawach rolnych lub uprawach w szklarniach, tunelach foliowych szklarniach wysokości co najmniej 80% (gospodarstwa rolne w których straty wynosiły poniżej i powyżej 30 % średniej rocznej produkcji).

Wnioski będzie można składać po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw do dnia 30 września 2013 r.

5.stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym na 2013 r.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy będzie określać nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dostępna będzie pomoc w ramach działania „przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych”. 

Wnioski o pomoc można składać w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na zamieszkanie rolnika, od 2 września do 30 września 2013 roku 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r. - otwórz

Oświadczenie producenta rolnego o powierzchni upraw rolnych lub upraw w szklarniach lub tunelach foliowych, na której wystąpiły szkody w wysokości  kwalifikującej uprawę do likwidacji spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. - otwórz

Załącznik 18 a Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - otwórz

 

Załącznik 18 b - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - otwórz

 

Ponadto informuję, że osoby które dostarczyły kserokopie protokołów do ARiMR z oszacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych są również zobowiązane złożyć w ARiMR w Kielcach, ul.Magazynowa 4 stosowne oświadczenie o doprowadzeniu danej uprawy do stanu pierwotnego.                                                                           

czytano: 1448 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 04 września 2013 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 6
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Baszowice Jeleniów Turystyka Emeryk Góry Świętokrzyskie Rudki Dębniak Łysa Góra Św. Krzyż Rekreacja Kielce Milanowska Wólka Stara Słupia Dymarki Nowa Słupia
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej