Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 25 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Łucja, Witold
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Jubileusz OSP w Mirocicach

Jubileusz OSP w Mirocicach

wielkość tekstu:A | A | A

 Jednostka OSP w Mirocicach obchodziła jubileusz 50-lecia. Uroczystość zaszczycili znamienici goście: minister obrony narodowej Beata Oczkowicz, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada, delegacja z XX Dzielnicy Budapesztu.  

 Strażak to jak żołnierz

Uroczystości rozpoczęły się od defilady jednostek OSP z Centrum Kulturowo-Archeologicznego do kościoła w Nowej Słupi. Mszę świętą odprawili proboszcz Krzysztof Bartochowski i superior ze Świętego Krzyża Zygfryd Wiecha. - Obchodzimy dzień św. Floriana, patrona ludzi trudnej posługi, ludzi wielkiej odwagi, czyli tych, którzy ratują mienie i życie, tych, którzy stają na straży narażając własne życie – powiedział podczas mszy ksiądz proboszcz. - Podobnie jak patron, który stanął w obronie drugiego człowieka, w obronie godności. Od powietrza, głodu i wojny zachowaj nas, panie. Te żywioły ciągle zagrażają człowiekowi. I wtedy ten ludzki, zorganizowany już ratunek przychodzi od straży. Dziękuję wam druhowie za poświecenie, za 50 lat służby.  

Wójt Wiesław Gałka podziękował proboszczowi, ojcu superiorowi, wikariuszowi, ministrantom za odprawienie mszy świętej, dziękczynnej i błagalnej o następne lata służby strażaków. - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – powiedział. -  Ta misja przyświeca każdemu, kto wstępuje do straży pożarnej. Dzisiaj imieniny św. Floriana, patrona strażaków. Wszyscy strażacy obchodzą swoje święto, tegoroczne wiąże się z 50. rocznicą OSP w Mirocicach.

            Wiesław Gałka zapowiedział dwa utwory barokowe, które wykonał przybyły z Brukseli Jean Marek Sala. Zaprosił na defiladę strażacką po mszy i uroczystości w Mirocicach. Podziękował gościom przybyłym na uroczystość i poprosił o zabranie głosu wiceminister Beatę Oczkowicz.            

            Podczas wystąpienia Beata Oczkowicz podkreśliła, że bycie strażakiem to tak naprawdę jak bycie żołnierzem. Bez powołania, bez głosu serca byłoby to tylko puste słowo, które nie miałoby swojego sensu. Przypomniała, że jako minister obrony pełni nadzór nad wojskową strażą pożarną, która często współuczestniczy w akcjach z Państwowymi Jednostkami Straży Pożarnej i jednostkami OSP. Podziękowała z całego serca za stałą gotowość do niesienia pomocy potrzebującym, za wierność ideałom, za wspaniałą służbę mieszkańcom, Bogu. Życzyła strażakom, by nie ustawali w swojej pasji bezinteresownej pomocy niesionej innym. - By wasza działalność przynosiła wam satysfakcję i dawała siłę do dalszych dobrych czynów – powiedziała. - Życzę, byście tą pozytywną energią zarażali młodsze pokolenia, dzieci, wnuków. Życzenia kieruję do waszych rodzin, by były z was dumne i jednocześnie wyrozumiałe, gdy pędzicie na głos syreny i poświęcacie swój czas prywatny. Czy prawdą jest jednak, że życie poświęcone innym warte jest przeżycia? To myśl, która będzie nam towarzyszyć jeszcze nie jeden raz.       

              Z podziękowaniami do strażaków zwrócił się też ojciec superior Zygfryd Wiecha w imieniu wspólnoty świętokrzyskiej. - Bo chociaż daleko jesteśmy od siebie, to widzimy siebie na co dzień – stwierdził. - Wy patrzycie na nas z dołu do góry, my  – z góry na dół. I jest ta bliskość, która nas łączy. Dziękują wam ludzie, którym służycie. Podziękowanie kieruje do was Jezus Chrystus. 

             Wzór wychowania dla młodzieży

Po defiladzie z kościoła do Centrum Kulturowo-Archeologicznego dalsza część uroczystości odbyła się w Mirocicach. Jej uczestnicy przemieścili się autobusami, samochodami strażackimi i prywatnymi.      

Dowódcą uroczystości był druh Marek Białek. Na czele pododdziału stała orkiestra dęta OSP z Daleszyc pod batutą kapelmistrza Ryszarda Tabiaszewskiego. Kompanię honorową wystawiła jednostka OSP w Mirocicach. Przybyły poczty sztandarowe jednostek OSP z Ciekot, Starej Słupi, Bodzentyna, Sosnówki, Górna, Włoch. 

            Raport o gotowości zastępcy komendanta miejskiego PSP w Kielcach, brygadierowi Sławomirowi Karwatowi złożył druh Marek Białek. Flagę państwową podniesiono na maszt. W poczcie flagowym byli druhowie z Mirocic: Szymon Agatowski, Przemysław Gierczak, Marek Góźdź.           

Wójt Wiesław Gałka zwrócił się do wszystkich, którzy przybyli na uroczystości, do mieszkańców Mirocic, Huciska, Baszowic. Przypomniał, że odbyła się msza w intencji jednostki OSP, która obchodzi 50-lecie. Jej największym dorobkiem są ludzie, ci, którzy zakładali straż i ci, który dzisiaj w niej funkcjonują. Wielu jej założycieli już nie żyje. -Jesteśmy im wdzięczni za to, że straż powstała i służy mieszkańcom nie tylko Mirocic, gminie, ale powiatowi i województwu – podkreślił. - A to dzięki temu, że posiada specjalistyczny sprzęt, drabinę wysokościową, wóz bojowy. Udział nas, mieszkańców, w waszym święcie to wielka lekcja patriotyzmu, którego trzeba się uczyć tam, gdzie ludzie pracują narażając swoje życie i zdrowie nie dla własnych korzyści materialnych, ale dla dobra innych osób, dla dobra przyszłych pokoleń. Każdy strażak przystępując do straży składa ślubowanie.

            Wiesław Gałka przytoczył głębokie słowa ślubowania. Wymienił gości, marszałka Adama Jarubasa, członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka, członka Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdana Gieradę, strażaków z Budapesztu. Na uroczystości przybyli: strażacy państwowej straży pożarnej XX Dzielnicy Budapesztu na czele z komendantem Szabó Gyula, prezesem Mniejszości Polskiej w Budapeszcie, Bernei Andras, mieszkanka Budapesztu Marki Judith - tłumaczka. Wójt powitał dyrektor PUP Małgorzata Stanioch, prezesa i łowczego Koła Łowieckiego Łagów, Tadeusza Dutkiewicza i Tomasza Hamerę, zastępcę komendanta Komisariatu Policji Jacka Grzesika, prezesa miejscowego gminnego Klubu Sportowego Macieja Aplasa, dyrektorów szkół, nauczycieli, sołtysów, radnych, mieszkańców, młode pokolenie, które zastąpi starszych druhów.                            

Marszałek Adam Jarubas życzył strażakom kolejnych jubileuszy. Wyraził zadowolenie, że są już zmiennicy, przedstawiciele młodego pokolenia. Podkreślił, że straż jest pewnym wzorcem wychowania młodego pokolenia, co pokazała uroczysta defilada i ceremoniał strażacki. Podkreślił, że jego przyjazd do Mirocic jest ważny i wyjątkowy.

- Chciałbym pokłonić się straży pożarnej – powiedział marszałek w imieniu swoim oraz Piotra Żołądka. - 50 lat to piękny jubileusz, który nawiązuje do etosu pracy strażaka. OSP to ta organizacja, która przetrwała zawieruchy dziejowe, zmieniające się rządy, ustroje. Dzisiaj obchodzicie jubileusz swojego istnienia i z pewnością jesteście tutaj nie z obowiązku, ale szczerego poczucia, że funkcjonowanie straży pożarnej jest potrzebne dla ludzi. Straż pożarna rozszerza swoje działanie o nowy zakres, jest dzisiaj podstawą obrony cywilnej w naszym kraju. Jest też obecna na miejscu wypadków drogowych, pierwsza udziela pomocy poszkodowanym. Trzeba pokłonić się dzisiaj strażakom, bo to oni są pierwsi na miejscu nieszczęścia.

Grawerton od marszałka

            Adam Jarubas wspólnie z Piotrem Żołądkiem przekazał naczelnikowi OSP w Mirocach Stanisławowi Marcowi grawerton z najlepszymi życzeniami dla strażaków i pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców Mirocic.

Porucznik straży pożarnej XX Dzielnicy Budapesztu Szabó Gyula powitał wszystkich gości uroczystości i swoimi słowami, przejmująco powiedział, że przybył z całą delegacją z wielkim sercem. - Wasze jednostki są dla nas wielkim wzorem, dziękuję wam za pracę – powiedział. - To dla nas wielka nauka. Zabierzemy ze sobą tę waszą serdeczność i aktywność, co tutaj pokazujecie. Życzymy wam, byście byli wzorem nie tylko dla nas, ale też strażaków w innych krajach. To piękne, jak można być przykładem dla młodzieży.        

Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek przekazali sprzęt ratownictwa drogowego jednostce OSP w Starej Słupi, bowiem w jej rejonie działania dochodziło ostatnio do wielu tragicznych zdarzeń.   

Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada podziękował za zaproszenie i pogratulował pięknej oprawy uroczystości, jubileuszu. Podkreślił, że straż to nie tylko ciężka praca, to ofiarność. Przypomniał, że strażacy cieszą się największym zaufaniem w Polsce. Życzył wszelkiej pomyślności druhom i ich rodzinom.

Naczelnik Stanisław Marzec krótko przedstawił historię OSP Mirocice, która powstała 15 stycznia 1964 r. Pierwszy zarząd tworzyli: prezes Stanisław Lasek, naczelnik Józef Kozłowski, wiceprezes Adam Wiącek, skarbnik Jan Domagała syn Ludwika, sekretarz Stanisław Orłowski. Jednostka liczyła 27 osób i w pierwszych latach była wyposażona w motopompę oraz węże strażackie, które przewożono wozami konnymi. W 1971 r. jednostka otrzymała z gminy samochód strażacki star 25, w 1997 r. – została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w 2001 r. – dzięki staraniom ówczesnego starosty powiatu kieleckiego Wiesława Gałki otrzymała od straży niemieckiej samochód specjalny magirus D30, w 2007 r. – rozpoczęła współpracę z KGW Mirocice, w 2008 r. – oddała do użytku remizę strażacką wraz ze świetlicą, w 2010 r. – otrzymała sztandar, w 2013 r. – dzięki staraniom gminy otrzymała samochód bojowy jelcz GBA. Zmarli strażacy jednostki: Jan Jagiełło, Jan Spelak, Marian Nowak, Zygmunt Góźdź, Edward Wróblewski, Stanisław Agatowski, Jan Domagała, Stefan Salwerowicz, Adam Wiącek, Edmund Jagiełło, Bolesław Kończak, Jan Jagiełło, Jan Skórski, Stanisław Orłowski, Krzysztof Kozłowski, Józef Jagiełło, Józef Nowak, Jan Kaczmarski, Ryszard Ożarowski, Marek Głowacki.              

Medale dla druhów

W dalszej części uroczystości medale Mieczysławowi Kozłowskiemu i Jackowi Jagielle złote medale wręczył marszałek Adam Jarubas. Towarzyszył mu naczelnik OSP, druh Stanisław Marzec oraz młodzież z Mirocic.  Srebrne medale z rąk członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka otrzymali: Wiesław Zawrzykraj, Ryszard Domagała, Szymon Agatowski, Damian Marzec, Józef Gołębski i Beata Zawrzykraj reprezentująca KGW w Mirocicach. Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada wręczył brązowe medale druhom: Tadeuszowi Gierczakowi, Zbigniewowi Kaniewskiemu i Przemysławowi Gierczakowi. Z rąk wójta gminy Wiesława Gałki i przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Kozłowskiego legitymacje wzorowego strażaka otrzymali: Bartosz Kończak, Kamil Dzioba, Damian Kamiński, Błażej Lasek, Michał Góźdź, Grzegorz Kaniewski, Łukasz Gierczak, Mateusz Agatowski, Daniel Kończak, Mateusz Kosiarski.             

Zastępca komendanta miejskiego PSP, brygadier Sławomir Karwat złożył gratulacje druhom w imieniu komendanta miejskiego brygadiera generała Zbigniewa Muszczaka i swoim. Życzył wszystkiego dobrego w życiu zawodowym i rodzinnym. Stwierdził, że  odwaga i poświęcenie druhów zasługują na słowa najwyższego uznania.            

Po występie orkiestry młodzież z Mirocic pod kierunkiem Katarzyny Jagiełło pokazała krótki program artystyczny dla strażaków. Zaproszeni goście złożyli wpisy do księgi pamiątkowej OSP.  Poczęstunek dla gości przygotowało KGW w Mirocicach.       

             

czytano: 3380 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 05 maja 2014 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 9
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Góry Świętokrzyskie Kielce Łysa Góra Emeryk Dymarki Stara Słupia Św. Krzyż Turystyka Rekreacja Dębniak Rudki Milanowska Wólka Jeleniów Nowa Słupia Baszowice
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej