Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 25 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Łucja, Witold
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Jednogłośne absolutorium dla wójta

Jednogłośne absolutorium dla wójta

wielkość tekstu:A | A | A

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Wiesławowi Gałce za wykonanie budżetu w 2013 r.  Radni w swych wypowiedział podkreślali, że wójt konsekwentnie i stanowczo realizuje zaplanowane inwestycje.

Wiesław Gałka podziękował za jednogłośne udzielenie absolutorium i przyznał, że nie spodziewał się kwiatów. W ubiegłym roku bowiem budżet realizował restrykcyjnie i wielu radnych mogło mieć o to pretensje.  Powiedział, że jeszcze niedawno rolą wójta, radnych było racjonalnie wydawanie środków finansowych, obecnie to za mało, trzeba umiejętnie nimi zarządzać.

– Restrykcje były niezbędne  – podkreślił wójt. - Ponadto wprowadziliśmy dwie istotne reformy, najtrudniejszą w oświacie i drugą polegającą na przekształceniu zakładu budżetowego ADM w referat Urzędu Gminy. To było absolutorium dla wójta, ale też dla pani skarbnik, wszystkich pracowników urzędu i radnych. Problemów pojawiało się sporo, najwięcej wtedy, gdy było niezrozumienie. Jednak radziliśmy sobie z nimi. Jeśli jest obiektywne spojrzenie i pełna współpraca, to są efekty. Można wykonywać kolejne przedsięwzięcia dla społeczności, chce się pracować.

Przed podjęciem uchwały skarbnik gminy Danuta Fijas powiedziała, że Regionalna  Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek radnych o zatwierdzenie budżetu. Zaplanowane w wysokości 31,1 mln zł dochody zostały wykonane w wysokości 30,4 mln zł, co stanowi 97,84 proc., zaplanowane w wysokości 28,9 mln zł wydatki wykonano w wysokości  28,6 mln zł, co stanowi  90, 27 proc. Zobowiązania wyniosły ogółem 14, 9 mln zł, co stanowi 49,01 proc. dochodów wykonanych i nie przekracza 60-proc. progu określonego przez ustawę o finansach publicznych.         

            Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ewa Pastuszyńska podkreśliła, że budżet został wykonany prawidłowo i wnioskowała o zatwierdzenie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz udzielenie absolutorium wójtowi.      

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Kozłowski podał, że  RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi. - Pojawiały się opinie o zadłużeniu, które po pierwszym roku obecnej kadencji miało wynosić 27 mln zł – nie ukrywał przewodniczący. - Takiego zadłużenia nigdy nie było przez cztery lata. Dzisiejsze absolutorium to także podsumowanie całej naszej kadencji, inicjatyw wójta, radnych i naszej współpracy. Przypomniał, że w 2010 r. na oświatę wydano 1,9 mln zł, w 2011 – 1,9, w 2012 – 1,7 mln, w 2013 – 1,4 mln. Decyzja rady była trudna, ale jedynie słuszna. Podobnie było z reformą ADM. Od 2013 r. udało się odzyskać VAT w wysokości  994 tys. zł, dodatkowo – 300 tys. zł niezapłaconego, naliczonego ze sprzedaży podatku VAT i jeszcze do odzyskania jest VAT w wysokości 1,3 mln zł. Podał zadłużenie gminy w kolejnych latach: w 2010 r. – 16,8 mln zł, w 2011 – 17,8 mln, w 2012 – 17,1 mln zł, w 2013 – 14,9 mln  zł. Z nadwyżki gmina spłaciła ponad 2 mln zł kredytu.     

            Radny Przemysław Stelmaszczyk zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich czterech lat gmina spłaciła prawie 5 mln zł zadłużenia. - Gratuluję wójtowi, pracownikom za umiejętne dysponowanie publicznymi pieniędzmi, radnym – za podejmowanie słusznych decyzji - powiedział.

            Radny Robert Klefas jako członek Komisji Rewizyjnej podkreślił, że podjęcie trudnych decyzji pozwoliło na zaoszczędzenie pieniędzy i przygotowanie gminy do korzystania ze środków unijnych w latach 2014-2020. - Mamy pełną płynność finansową, by śmiało myśleć o nowych inwestycjach – podkreślił. - Cztery lata tej kadencji przy restrykcyjnym podchodzeniu do realizacji budżetu nie ograniczyły inwestycji. Każda miejscowość na terenie gminy skorzystała z prowadzonych inwestycji. Udzielanie absolutorium za 2013 to udzielanie absolutorium pewnej myśli, którą wójt przedstawił uchwalając pierwszy budżet. To jest ciągłość wydawania środków publicznych, kontynuacja, nie ma oderwania jednego budżetu od drugiego. Deficyty budżetowe były minimalne, wynosiły 500 - 600 tys. zł. W ostatnim roku została nawet wypracowana nadwyżka budżetowa 4,3 mln zł. To środki pozyskano między innymi z odzyskiwania VAT, zaoszczędzania środków ze zmian w oświacie, z przetargów inwestycyjnych.

Zaskoczony dobrą sytuacją finansową gminy był radny Henryk Gąsior i przyznał, że wcześniej nie był doinformowany. Z zadowoleniem powtórzył, ze wójtowi znacznie udało się obniżyć dotychczasowe zadłużenie gminy. - To jego sukces, dobra prognoza na przyszłe inwestycje – nie ukrywał.                          

Podczas głosowania radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi. Przewodniczący Sylwester Kozłowski pogratulował wójtowi, pani skarbnik, wszystkim pracownikom. Podziękował za współpracę, za program, który wójt od ośmiu lat konsekwentnie i skrupulatnie realizuje w gminie. Radna Ewa Pastuszyńska w imieniu radnych wręczyła wójtowi kwiaty.   

 

czytano: 1551 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 05 czerwca 2014 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 7
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Św. Krzyż Rekreacja Dymarki Dębniak Stara Słupia Góry Świętokrzyskie Emeryk Rudki Baszowice Jeleniów Milanowska Wólka Nowa Słupia Turystyka Łysa Góra Kielce
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej