Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Honorowy Obywatel Gminy Nowa Słupia

Strona główna » Aktualności » Honorowy Obywatel Gminy Nowa Słupia

wielkość tekstu: A | A | A

Węgierski dyplomata, doktor Imre Molnar otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nowa Słupia. Uroczystości odbyły się 15 sierpnia w Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu  podczas mszy, którą koncelebrował ojciec superior Zygfryd Wiecha.

            Przed mszą goście z Węgier wspólnie z wójtem Wiesławem Gałką i ojcem superiorem złożyli wieniec przed pomnikiem Świętego Emeryka, który znajduje się obok wejścia do świątyni. Zwiedzili także najciekawsze miejsca w kościele. Ojciec superior pokazał im w świątyni Ołtarz Węgierski, w krużgankach - tablicę pamiątkową ku czci około 2 tysięcy zakonników, którzy zostali tu pochowani, Kaplicę Oleśnickich, gdzie znajdują się Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, niewielkie muzeum z trzema salami. W pierwszej są skrawki Kazań Świętokrzyskich, które są zabytkiem kultury i języka polskiego, stare księgi pisane przez zakonników, w drugiej – zdjęcia z czasów wojny, gdy znajdowało się tu więzienie dla jeńców rosyjskich, w trzeciej – przedmioty przywiezione przez ojców oblatów z różnych misji, między innymi na Madagaskarze, Ukrainie, Białorusi.   

             Nasz umiłowany człowiek

Na początku mszy ojciec superior Zygfryd Wiecha nawiązał do piękna muzyki Ave Maryja, która wprowadziła wiernych w duchowość święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Poprosił, by święta relikwia była dla nas drogowskazem na drodze, na której Polacy oddali życie za wolność ojczyzny w 1920 r. broniąc Europę przed zalewem sowieckiego komunizmu. Podziękował Bogu za ten cud.    

Ojciec superior powitał wszystkich pielgrzymów, szczególnie tych wyjątkowych, gości z Węgier, Imre Molnara, konsula generalnego z Krakowa dr Sándora Nedeczky, kapłanów, siostrę prymasa Węgier Pétera Erdő, a także księdza profesora Jana Zimnego, dyrektor Bazyliki, ojca Dariusza.

Ojciec superior powiedział, że człowiekiem Ziemi Świętokrzyskiej zostaje się przez urodzenie, o czym świadczy zapis w księdze metrykalnej. Można też nim zostać w sposób duchowy, gdy pielgrzymi doznają szczególnej adoracji do świętych, tutaj wypowiadają tajemnicę swego życia. Są również okoliczności szczególne, kiedy biorąc pod uwagę osobisty wymiar relacji do miejsca, chcemy uhonorować daną osobę imieniem Obywatel Ziemi Świętokrzyskiej.

            - Dzisiaj wśród tych, którzy na to imię zasługują, jest pan Imre Molnar – powiedział ojciec superior. – Jego pielgrzymowanie śladami św. Emeryka, bo Imre to Emeryk, doprowadziło go do miejsca, które go zachwyciło, olśniło, związało na zawsze ze sobą. Dlatego cieszymy się, ze na wniosek wójta gminy Nowa Słupia Wiesława Gałki Rada Gminy na czele z przewodniczącym Sylwestrem Kozłowskim, mając na uwadze ten szczególny wymiar duchowy doktora Imre Molnara, postanowiła 18 czerwca br. przyznać mu honorowe obywatelstwo gminy Nowa Słupia. A Święty Krzyż został wskazany i zaakceptowany z wielką radością przez Imre Molnara jako miejsce nadania tego obywatelstwa. Od dzisiaj Imre Molnar jako obywatel tej ziemi jest u siebie. Jest naszym umiłowanym człowiekiem, którego zawsze z otwartymi rękami będziemy witali i pozdrawiali. Wraz nim nasz zaprzyjaźniony przez wieki naród węgierski.    

                  W gronie najznamienitszych osób Ziemi Świętego Krzyża

Wójt Wiesław Gałka przedstawił dokonania i pracę doktora Imre Molnara, który otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nowa Słupia. Przypomniał, że mogą go otrzymać osoby szczególnie zasłużone dla gminy, jej rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o gminie, jej historii i których działalność przyczyniła się do promocji życia społecznego, politycznego i gospodarczego gminy oraz tworzenia warunków do rozwoju kultury i sportu. - Dr Imre Molnar, obywatel Republiki Węgierskiej, swoje zawodowe życie poświęcił dyplomacji międzynarodowej – podkreślił wójt. - Z wykształcenia jest historykiem i publicystą, w swojej wieloletniej karierze dyplomatycznej pełnił zaszczytne funkcje publiczne w Ambasadzie Węgier w Warszawie jako wicekonsul, attache do spraw kultury, radca polityczny. Obecnie jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Węgierskiej. Prowadził pracę naukową w Instytucie Badań nad Węgrami, później w Instytucie Środkowoeuropejskim, gdzie wydał wiele publikacji.

Wiesław Gałka przypomniał, że na początku lat 80. XX wieku Imre Molnar był zaangażowany w działalność polsko- węgierskich organizacji antykomunistycznych. Tamte historyczne chwile sprawiły, że stał się orędownikiem zbliżania obu bratnich narodów. Jak sam podkreśla, przyjaźń Polaków i Węgrów jest fenomenem w skali europejskiej, nawet światowej. Ani polska, ani węgierska historiografia nie wyjaśniły, gdzie znajduje się geneza tych kontaktów, która w swojej mistyce wykracza poza wszelkie standardy już od tysiąca lat. To właśnie staraniem Imre Molnara  w 2009 r. oficjalne kontakty nawiązała gmina Nowa Słupia z węgierskim miastem Csengele i XX Dzielnicą Budapesztu. Odbywają się spotkania grup, od samorządowych po społeczne, młodzieżowe, wymieniają doświadczeniami.  

Wójt powiedział, że Imre Molnar doprowadził do zbliżenia kontaktów między katolicką organizacją polsko-węgierską. To dzięki jego wysiłkom została w klasztorze na Świętym Krzyżu odsłonięta została tablica pamięci 1000-letniej wspólnej historii Polski i Węgier. Kulminacją tych uroczystości były obchody Świętokrzyskiego Millenium w 2006 r. z udziałem prymasa Węgier Pétera Erdő i w 2007 r. odsłonięcie popiersia św. Emeryka na Świętym Krzyżu. Wielokrotnie swoje misje dyplomatyczne Imre Molnar prowadził na terenie gminy Nowa Słupia we współpracy z samorządem gminy Nowa Słupia. Organizował na terenie gminy wystawy, odczyty, wieczór przyjaźni polsko-węgierskiej w Rudkach. Dziś mamy piękne owoce tych wysiłków. Co roku gminę Nowa Słupia i Święty Krzyż odwiedzają coraz liczniej pielgrzymki Węgrów, są drogowskazem do wypełnienia świadomości historycznej, utrwalania tożsamości narodowej, wzajemnego wspierania.

Gmina Nowa Słupia dzięki ożywionym kontaktom z Węgrami znacznie przybliżyła się do idei europeizacji, poznawania kultury innych narodów. Stała się ważnym przystankiem podróży pielgrzymkowych, turystycznych podróży obywateli Węgier. Piękne i szlachetne doświadczenia płynące ze wzajemnej współpracy stawiają pana doktora Imre Molnara w gronie najznamienitszych osób służących tak konsekwentnie i w sposób tak oddany dla popularyzacji dziedzictwa narodowego obu bratnich narodów na ziemi Świętego Krzyża w gminie Nowa Słupia. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nowa Słupia jest zaszczytnym dowodem uznania dla osoby pana doktora Imre Molnara, który zostawił szczególnie trwały, niepowtarzalny ślad w gminie Nowa Słupia.          

- Panie doktorze – zwrócił się wójt do Imre Molnara. - Dziękujemy za przyjęcie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Nowa Słupia. Liczymy na dalszą owocną współpracę. Na pamiątkę prosimy przyjąć akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Nowa Słupia oraz okolicznościowy witraż z symbolami Ziemi Świętego Krzyża. Jesteśmy dumni i cieszymy się, że gmina Nowa Słupia ma od dzisiaj nowego, tak znamienitego obywatela. Bardzo proszę ojca superiora Zygfryda Wiechę, przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Kozłowskiego o to, abyśmy wspólnie wręczyli akt nadania tytułu doktorowi Imre Molnarowi.                       

             Obiecał dalej służyć Ziemi Świętokrzyskiej

Imre Molnar był wzruszony nadaniem tytułu i z wdzięcznością zwrócił się do Twórcy, który na początku jego misji dyplomatycznej, kilkanaście lat temu, skierował jego kroki na Ziemię Świętokrzyską. - W moim sercu jest radość, że mogę tutaj przebywać – nie ukrywał Imre Molnar.- Chcę podzielić się tą radością z moimi rodakami na Węgrzech. Dziękuję Panu Bogu, że w tej misji poznałem tak wspaniałych ludzi, którzy mi pomagali i ze mną współpracowali.

Góra Świętokrzyska, jak powiedział Imre Molnar, miejsce kultu Świętego Krzyża, kultu św. Emeryka była zupełnie nieznana na Węgrzech w świadomości jego rodaków.  - Jestem wdzięczny ojcom oblatom, że pielęgnują te przepiękną, mistyczną tradycję Świętego Krzyża, tradycję przyjaźni polsko-węgierskiej -  podkreślił. - Są dobrymi kustoszami historii św. Emeryka na Świętym Krzyżu, ale też na całym świecie dzięki swojej pracy misyjnej.

Imre Molnar podziękował przewodniczącemu Rady Gminy Sylwestrowi Kozłowskiemu i szczególnie wójtowi Wiesławowi Gałce, którzy od początku byli pomysłodawcami tej inicjatywy. Podziękował też obecnej z nim siostrze prymasa Węgier Pétera Erdő, przedstawicielom kościoła węgierskiego, od którego otrzymał ogromne wsparcie. Wyraził zadowolenie, że coraz więcej pielgrzymów przyjeżdża tutaj, co jest ważne dla jego rodaków, by nie zapominać o tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej. Imre Molnar podziękował konsulowi, księdzu profesorowi Janowi Zimnemu, który poznał go z biskupami Diecezji Sandomierskiej. - Od początku odkrywaliśmy mnóstwo śladów przyjaźni polsko-węgierskiej na Ziemi Świętokrzyskiej, w gminie Nowa Słupia, która ma w swoim herbie cudownego jelenia, tego królewskiego jelenia, który prowadził mój naród z dalekiej Azji do środkowej Europy - powiedział. -  A pokazał się św. Emerykowi tutaj, na Ziemi Świętokrzyskiej.

Imre Molnar podziękował z przybyłej z nim Judit Marki, która od początku wkładała w kontakty polsko-węgierskie swoją duszę i serce. Bardzo dużo zrobiła, by kilka miast partnerskich nawiązało stosunki z Ziemią Świętokrzyską. Podziękował też świętej pamięci Andrzejowi Przewoźnikowi, który osobiście troszczył się o tradycje na Świętym Krzyżu i który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. - Wszystko, co dostaliśmy, co mamy, jest dla mnie darem, prezentem – podkreślił Imre Molnar. - Obiecuję, że dalej będę służył Ziemi Świętokrzyskiej, jak tylko potrafię.   

 Niespodziewani goście i miejscowy regionalista

W części nieoficjalnej na uroczystościach pojawił się zespół ludowy z Bliżyna, który na zaproszenie Imre Molnara przebywał niedawno na Węgrzech. Ta miejscowość też ma w herbie jelenia jak Nowa Słupia. Zespół na cześć znamienitego wykonał wiązankę piosenek ludowych. Imre Molnar powiedział, że gdyby to od niego zależało, to dałby honorowe obywatelstwo każdemu Węgrowi w Polsce i każdemu Polakowi na Węgrzech. Na koniec zaintonował dawną pieśń ze znanymi słowami: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie, którą śpiewała mu babcia.

W spotkaniu ze znamienitym gościem uczestniczył miejscowy regionalista Henryk Trepka, który był jednym z inicjatorem kontaktów polsko-węgierskich na Świętym Krzyżu, w gminie Nowa Słupia. Na uroczystości ufundował piękną wiązankę kwiatów biało-czerwonych w kształcie serca i ozdobił nią Ołtarz Węgierski. W swoim domu, w jednym z pokoi urządził izbę pamięci, tradycji polsko-węgierskiej przyjaźni, gdzie zgromadził mnóstwo zdjęć, pamiątek, eksponatów, w tym związanych przede wszystkim ze Świętym Emerykiem.

 

 

czytano: 1874 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2014-08-18 07:53:48

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"