Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » Spotkanie w Sosnówce

Spotkanie w Sosnówce

wielkość tekstu:A | A | A

       W poniedziałek, 1 września, w Sosnówce mieszkańcy spotkali się z wójtem gminy Wiesławem Gałką, radnymi, przedstawicielami firmy, którzy rozpoczynają budowę kanalizacji sanitarnej.

Podczas spotkania wójt Wiesław Gałka poinformował, że w Sosnówce rusza budowa długo oczekiwanej inwestycji, kanalizacji sanitarnej. Inwestycja rozpoczyna się od strony oczyszczalni ścieków w Rudkach. -  Proszę pytać o wszystko, co państwa nurtuje – zwrócił się wójt do mieszkańców. - Jestem do państwa dyspozycji.       

            Wójt przypomniał, że kilka tygodni temu podpisywał umowę z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem na inwestycję, która została uznana za największą z dofinansowania 2007-2013 w ostatnim okresie. Kanalizacja w Sosnówce ma już swoją historię, która zaczęła się kilka lat temu. Firma projektowa napotkała na wiele sprzeciwów, uzasadnionych i nieuzasadnionych. Każdy z nich był rozpatrywany, by później budowa była sprawnie realizowana i by mieszkańcy byli zadowoleni. - Co się rodzi w bólach, to dobrze służy – nie ukrywał wójt. - Nie jest to więc czas stracony. Na szczęście zdążyliśmy, pozyskaliśmy zgodę wszystkich właścicieli. Otrzymaliśmy też pozwolenie na budowę. Mogliśmy ogłosić przetarg. Wygrała firma Tad-Bud.

            Sieć ma 8,5 km długości. Wójt tłumaczył, jaka to jest kanalizacja, podawał parametry techniczne. Będzie budowanych 119 przyłączy, 300 studzienek, w tym 282 - rewizyjnych, 18 – kanalizacyjnych i przepompownia. Widać, jak skomplikowane jest to zadanie i jednocześnie dość drogie. Koszty wyniosą: z budżetu gminy 457,6 tys. zł, ze środków unijnych poprzez Regionalny Program Operacyjny – 975, 8 tys. zł, razem – 1,433 tys. zł. Sieć kanalizacyjna będzie wybudowana dla całej miejscowości do końca maja 2015 r. Wójt podkreślił, że radni jednogłośnie poparli wniosek na budowę kanalizacji w Sosnówce.

Wiesław Gałka wspomniał o drugiej dobrej wiadomości, o przebudowie drogi wojewódzkiej z budową chodnika od Sosnówki do Serwisa. Chodnik będzie miał szerokość 2 metry i będzie położony przy jezdni. Odwodnienie zostanie wykonane krytym kolektorem o średnicy 50cm.  Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Pierwszy - na odcinku Sosnówka-Rudki zostanie wykonany do końca bieżącego roku i jego koszt wyniesie 2,3 mln zł, w tym wkład finansowy gminy 150 tys. zł. Drugi etap od Rudek do Serwisa wykonany zostanie w przyszłym roku.  

Kolejna inwestycja w Sosnówce, ale też Serwisie i Rudkach to gazyfikacja. Zachęcał do niej wójt wszystkich mieszkańców.

Podczas rozmowy mieszkańcy pytali o koszty przyłączy kanalizacyjnych. Wójt mocno podkreślał, że właściciele sami wybierają sobie wykonawców i rozliczają się z nimi.  Przyłącza muszą być wykonywane zgodnie z przepisami, nad ich budową musi mieć nadzór  kierownik posiadający uprawnienia. Mieszkańcy prosili wójta o budowę odcinka oświetlenia w Sosnówce.  

Wójt Wiesław Gałka wspomniał o najbliższych największych inwestycjach, które wykonywane będą w gminie. Zaprosił na uroczystość 50-lecia szkoły w Rudkach, która odbędzie się 18 października. Jubileusz będzie połączony z oddaniem wyremontowanej sali gimnastycznej, nowego stadionu z dwoma boiskami, dróg dojazdowych. Wójt podziękował zespołowi Chełmowianki, który zechciał przybyć, by swoim talentem uświetnić to dzisiejsze spotkanie. Podziękował też radnemu Janowi Czai za przygotowanie poczęstunku wspólnie z osobami, z którymi współpracuje. Był bigos, kiełbaski, ciasto.

Radny Jan Czaja wymienił osoby, które pomogły w przygotowaniu poczęstunku:  Elżbieta i Henryk Kowalski, Dominik Drewniak, Marek Partyka, Sabina Polit, Krystyna Mazur, Halina Klusek, Karolina Basa, Agata Sałata, Beata Faliszewska, Stanisława Basa.         

Sołtys Jerzy Sitek podziękował wszystkim za przybycie.W spotkaniu uczestniczyli radni: wiceprzewodniczący Henryk Gąsior, radni – Przemysław Stelmaszczyk, Halina Misiurska, Ewa Pastuszyńska.  

  

czytano: 1564 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 02 września 2014 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 11
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Kielce Nowa Słupia Emeryk Rudki Św. Krzyż Dębniak Rekreacja Góry Świętokrzyskie Baszowice Turystyka Dymarki Milanowska Wólka Jeleniów Stara Słupia Łysa Góra
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej