Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 20 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Bogna, Rafał
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Sprostowanie

Sprostowanie

wielkość tekstu:A | A | A

W związku z ukazaniem się w ulotkach wyborczych nieprawdziwych informacji  -   zamiast komentarza do nich  - przedstawiam w liczbach prawdziwy obraz gospodarki finansowej gminy Nowa Słupia.

W latach 2007-2014 gmina zainwestowała 52 mln złotych, gdzie wartość projektów z dofinansowaniem m.in. z Unii Europejskiej wyniosła ponad 47 mln złotych, z czego otrzymała dofinansowanie  wysokości 27 mln złotych. Z zestawienia wynika, że gmina z własnego budżetu przeznaczyła 25 mln złotych. A wskaźnik projektów z dofinansowaniem wyniósł 57%, co jest doskonałym wynikiem ukazujących bardzo duże zaangażowanie Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Aktualne zadłużenie gminy wynosi 14 mln złotych, tj. 39 % dochodów budżetu gminy i nie stanowi żadnej przeszkody w realizowaniu obecnie wielomilionowych wartości inwestycji, takich jak :

- budowa kanalizacji w Sosnówce i Os. Górnym w Rudkach,

- budowa stadionu z płytą podstawową i boiskiem treningowym w Rudkach,

- przebudowa dróg gminnych w sołectwach : Pokrzywianka Górna, Stara Słupia, Nowa Słupia, Dębno i Mirocice, Rudki, ul. 22 Lipca,

- przebudowa drogi wojewódzkiej  i budowie chodnika o długości 1,5 km na odcinku Sosnówka –Rudki – uczestnictwo finansowe gminy,

- przebudowa drogi powiatowej w Jeleniowie na długości 2,5 km - uczestnictwo finansowe gminy,

- prowadzenie remontów Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi, Przedszkola w Rudkach,  w Szkołach Podstawowych w Jeleniowie, Paprocicach, Pokrzywiance, Starej Słupi,

- budowa świetlicy w Baszowicach,

- remont budynku OSP w Starej Słupi,

- regulowanie należności za wybudowane w tym roku wodociągi w Skałach, Milanowskiej Wólce, Starej Słupi,

- budowa stacji uzdatniania wody i kapitalny remont ujęć wody w Woli Zamkowej,

Ponadto planuję w następnej kadencji :

- budowę kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków we wszystkich sołectwach,

- stworzenie terenów pod inwestycje przemysłowe w Rudkach,

- budowę zbiornika retencyjnego wraz z powierzchniowym ujęciem wody w Baszowicach,

- uczestnictwo finansowe gminy w projektach zagospodarowania otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego i wiele innych przedsięwzięć.

     W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwej informacji jakoby pieniądze z planowanego chodnika w Bartoszowinach zostały przeznaczone na budowę świetlicy w Baszowicach informuję, że gmina nie uczestniczyła w przebudowie drogi wojewódzkiej w Bartoszowinach i Milanowskiej Wólce. Inwestycja została sfinansowana z budżetu województwa i wykonana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Z tego, co mi wiadomo dokumentacja przebudowy drogi została wykonana w 2003 roku, (a więc przed moim objęciem funkcji wójta gminy Nowa Słupia) i nie obejmowała budowy chodnika, ponieważ  chodnik nie mieścił się w aktualnym pasie drogi wojewódzkiej, a w dodatku właściciele posesji nie chcieli udostępnić na ten cel swoich terenów. Podobnie ma się sprawa z budową zadaszenia przystankowego w Milanowskiej Wólce. Jego lokalizacja w pasie drogowym nie jest możliwa, a prywatni właściciele nie wyrazili zgody.

Aktualnie trwają starania, aby poszerzyć pas drogi wojewódzkiej w Bartoszowinach i Milanowskiej Wólce i wykonać wcześniej zaplanowane inwestycje.

     Kolejna nieprawdziwa rozpowszechniana informacja jest taka, że w Urzędzie Gminy pracują sami emeryci. Aktualnie w Urzędzie Gminy pracuje jedna osoba, która osiągnęła wiek emerytalny. Swoją pracę wykonuje sumiennie i z należytą starannością urzędnika. Osoba ta nie złożyła wniosku do ZUS o przejście na emeryturę, a żaden pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może w tej sytuacji zmusić pracownika do odejścia.

 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Nowa Słupia.

Wiesław Jerzy Gałka – Wójt Gminy        
                                                                          


Budowa stadionu w Rudkach


Remont przedszkola w RudkachBudowa kanalizacji w Sosnówce


Przebudowa drogi gminnej w Pokrzywiance Górnej

Przebudowa drogi gminnej w Starej Słupi "ślepa kiszka"


Przebudowa drogi gminnej w Nowej Słupi ul. Łazy


Przebudowa drogi wojewódzkiej Sosnówka - Rudki

Przebudowa drogi Dębno - ParceleRemont Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi

 

 

 

 

 

czytano: 2189 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 03 października 2014 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 4
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Dębniak Milanowska Wólka Baszowice Emeryk Św. Krzyż Rekreacja Kielce Turystyka Stara Słupia Jeleniów Łysa Góra Dymarki Góry Świętokrzyskie Rudki Nowa Słupia
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej