Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowa Słupia!

Strona główna » Aktualności » Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowa Słupia!

wielkość tekstu: A | A | A

 

Czy nasza gmina dzisiaj jest taką, jaką zastałem w grudniu 2006 roku, kiedy obejmowałem na 8 lat urząd Wójta Gminy Nowa Słupia?

Dzięki przychylności i pracowitości wielu życzliwych mi ludzi, których dane było mi spotkać na drodze mojego życia i pracy, wiele udało się dokonać i zmienić w gminie Nowa Słupia. Dziękuję im za to!

Gmina Nowa Słupia stała się wizytówką skuteczności inwestowania w Powiecie Kieleckim. Gmina Nowa Słupia to również obecnie jeden z samorządów w województwie świętokrzyskim najlepiej wykorzystujących środki z Unii Europejskiej. W latach programowania finansowego na lata 2007-2013 gmina Nowa Słupia zainwestowała w kluczowe inwestycje ponad 52 mln złotych. Wartość projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej, Rządu Norweskiego, Banku Światowego, Budżetu Państwa i Powiatu Kieleckiego  wyniosła 48 mln złotych, z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie ponad 27 mln zł.

To są fakty, które przekonują o prawidłowym kierunku podejmowanych przeze mnie działań. Za mojej kadencji zostały zwodociągowane wszystkie miejscowości w gminie. Na potrzeby zwiększenia wydajności i zapotrzebowania na wodę wybudowano nową magistralę sieci wodociągowej z ujęcia w Płuckach do Woli Zamkowej. Tam, gdzie woda już jest, realizowane były inwestycje kanalizacyjne. Dla zwiększenia zapotrzebowania na odbiór ścieków z całej gminy wybudowana została nowoczesna oczyszczalnia  ścieków w Rudkach.

Obecnie trwa budowa kanalizacji w miejscowości Sosnówka czy budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zamkowa Wola wraz z modernizacją dwóch ujęć wody i rurociągami przesyłowymi od ujęć wody do stacji uzdatniania. Wcześniej odbiór ścieków zapewniono dla  Huciska, Mirocic, w Rudkach na Os. Górnym. Na potrzeby budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnych opracowano kompletną dokumentację techniczną dla sołectw Stara Słupia, Cząstków, Pokrzywianka.

Gmina Nowa Słupia uczestniczyła we wszystkich czterech edycjach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina pozyskała środki i przebudowała ponad 30 km dróg gminnych w Baszowicach, Cząstkowie, Dębnie, Dębniaku, Hucisku, Jeleniowie, Jeziorku, Mirocicach, Milanowskiej Wólce, Nowej Słupi, Starej Słupi, Skałach, Paprocicach, Pokrzywiance, Serwisie, Sosnówce, Rudkach, Włochach.

Gmina od wielu lat finansowo partycypowała w przebudowie dróg wojewódzkich czy powiatowych. Tylko w ostatnim czasie na terenie gminy trwają prace drogowe na drodze wojewódzkiej na odcinku Sosnówka – Rudki czy przebudowie drogi powiatowej w Jeleniowie.

Na potrzeby rozwoju alternatywnych źródeł energii zostało wybudowane na styku gmin Nowa Słupia i Pawłów przyłącze umożliwiające rozwój sieci gazowniczej.

Jako element poprawy bezpieczeństwa gmina uznała modernizację oświetlenia ulicznego, gdzie przebudowano i dobudowano setki nowych energooszczędnych lamp.

Gmina Nowa Słupia to kolebka historii, kultury i turystyki w regionie świętokrzyskim.  Wykonano Rekompozycję Drogi Krzyżowej z Nowej Słupi na Święty Krzyż” z 14 stacjami drogi krzyżowej jako ważny element tożsamości kulturowej i narodowej Regionu. Warto przypomnieć, że do sztandarowych inwestycji w zachowanie dziedzictwa kulturowego   należy niewątpliwie budowa Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi, które jest jedynym tego typu obiektem w Europie, gdzie prezentowana jest problematyka starożytnej metalurgii żelaza w jej szerokim kontekście kulturowym.  Wyremontowano zaniedbany i poddany całkowitej ruinie Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach. Dziś jest wizytówką na cały Region.

Projekty w infrastrukturę sportową zajmują ważne miejsce na mapie inwestycji w Gminie Nowa Słupia. Od kilku lat cieszy się powodzeniem wybudowany kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik”. W 2014 roku został wybudowany stadion sportowy w Rudkach wraz z remontem sali treningowej. Znakomicie funkcjonuje długo wyczekiwana hala sportowa w Nowej Słupi jako ważne zaplecze do upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.

Nie zapomniałem również o miejscach integracji społeczności lokalnej.  Wybudowane zostały świetlice wiejskie w Nowej Słupi i Mirocicach na bazie niewykorzystanych dotąd budynków ochotniczych straży pożarnych. Zaadaptowane budynki służą dziś z powodzeniem zarówno społeczeństwu jak i dla celów pożarniczych. W 2014 roku w celu lepszego wykorzystania posiadanej infrastruktury na terenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego  została oddana do użytku świetlica środowiskowa w Baszowicach.

W celu poprawy warunków służby ochotniczych straży pożarnych wyremontowano remizy strażackie w Nowej Słupi, Mirocicach, Sosnówce czy Starej Słupi. Zakupiono wozy bojowe dla OSP Stara Słupia, Włochy i Mirocice.

Inwestycje oświatowe to był ważny element troski samorządu gminy Nowa Słupia. Wyremontowano pokrycia dachowe w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance, Paprocicach, a wcześniej została wykonana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi czy Rudkach oraz zmodernizowano zaplecze kuchenne przy Szkole Podstawowej w Rudkach. W 2014 roku przeprowadzono termomodernizację Przedszkola w Rudkach i Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi.

            Gmina Nowa Słupia jako nieliczna w województwie świętokrzyskim posiada oddziały przedszkolne przy każdej szkole podstawowej, dzięki czemu zapewniony jest równy dostęp do nowoczesnych metod kształcenia najmłodszych mieszkańców gminy

 

Życzyłbym sobie oraz Mieszkańcom Gminy, aby w obecnej kadencji rada gminy 2014-2018 osiągnęła zbliżony pułap inwestowania, bo nieumiejętne zarządzanie gminą, szukanie wirtualnych oszczędności może doprowadzić tylko do zaprzepaszczenia szans rozwoju gminy. Niestety już bez mojego udziału jako wójta, gmina musi się zmierzyć z aplikowaniem o dziesiątki milionów złotych dofinansowania. Jest to bowiem ostatni okres programowania finansowego, w których tak szeroko popłyną środki z Unii Europejskiej.

 

Po moim sprawozdaniu ze sprawowania  moich dwóch kadencji (2006 - 2014) refleksją obejmuję czas, kiedy to dzięki Państwa zaufaniu zostałem dwukrotnie wybrany wójtem.

Był to okres niezwykle pracowity. Wraz z radą gminy podejmowałem decyzje trudne, ale z perspektywy czasu konieczne. Za trud i cierpliwość, ale i za skuteczność działania pragnę podziękować radnym i sołtysom. Dziękuję tym, którzy mnie wspierali i w chwilach szczególnie trudnych byli przy mnie.

W sposób wyjątkowy pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy, którzy poprzez konstruktywną krytykę mobilizowali mnie do lepszej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję Wam - bowiem krytyka mobilizuje i uczy szacunku do drugiego człowieka i jego poglądów. 

Słowa uznania i podziękowania składam na ręce najbliższych współpracowników i pracowników Urzędu Gminy. Bez Waszej pomocy, zaangażowania trudno by mi było zrealizować wyznaczone przez Radę Gminy zadania.

Za wzorową współpracę pragnę podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i ich pracownikom. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom i wychowawcom, pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej. Przedstawicielom organizacji społecznych, młodzieżowych, członkom OSP.

Słowa uznania i podziękowania składam na ręce związku kombatanckiego oraz emerytów i rencistów. To Wy jesteście solą tej ziemi i stanowicie przykład żywej historii, dając siebie za wzór dzieciom i młodzieży. Ucząc ich tym samym patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, odwagi i heroizmu przy budowaniu naszej małej ojczyzny - Ziemi Świętego Krzyża.

Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności kieruję pod adresem księży proboszczów naszych parafii oraz wspólnoty Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu. To dzięki naszej wspólnej inicjatywie udało się wielokrotnie gościć na naszej ziemi Biskupów Kościoła i przeżywać radość z ich tak bardzo potrzebnej i pokrzepiającej duchowo obecności. Dziękuję!

Dziękuję wszystkim życzliwym mi Mieszkańcom Gminy. Z Państwa życzliwością, sympatią, dowodami szacunku spotykałem się na co dzień. Nie ukrywam, że było mi to bardzo potrzebne i podtrzymujące na duchu szczególnie w chwilach trudnych. Dziękuję!
Dziękuję wszystkim tym, których tu nie wymieniłem a którzy na słowa uznania i podziękowania zasługują. 

Z poważaniem Wiesław Gałka

czytano: 3447 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2014-12-01 21:26:24

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"