Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Zaprzysiężenie Andrzeja Gąsiora na Wójta Gminy - wideo

Strona główna » Aktualności » Zaprzysiężenie Andrzeja Gąsiora na Wójta Gminy - wideo

wielkość tekstu: A | A | A

 

 

 

We wtorek, 9 grudnia, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowej Słupi odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Ślubowanie przy wypełnionej do końca sali złożył nowy wójt Andrzej Gąsior. Przybyło tak wielu dostojnych gości, mieszkańców gminy, że zabrakło miejsc siedzących.

Wybrany przez ludzi, by im służyć 

Uroczystą sesję rozpoczął przewodniczący Rady Gminy Sylwester Kozłowski, któremu kilkanaście minut zajęło odczytywanie nazwisk wszystkich gości. W sesji uczestniczyli między innymi: senator Krzysztof Słoń, poseł Krzysztof Lipiec, ojcowie oblaci ze Świętego Krzyża, ojciec Dariusz i ojciec Wojciech, proboszczowie parafii w Nowej Słupi – ksiądz Krzysztof Bartochowski, w Rudkach – ksiądz Kazimierz Hara, w Dębnie – ksiądz Marian Jakubowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, radna wojewódzka Małgorzata Stanioch, radni powiatowi – Danuta Żebrowska, Marek Partyka,  Zbigniew Zagdański, prezydent Starachowic Marek Materek, burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba, wójt Pawłowa Marek Wojtas, Waśniowa Krzysztof Gajewski. Na sesję przybyli licznie przedstawiciele instytucji, dyrektorzy szkół, prezesi szkół stowarzyszeniowych, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, prezes OSP, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. Byli obecni wszyscy radni i sołtysi. Tak liczne sesje, co podkreślił przewodniczący Sylwester Kozłowski, rzadko się zdarzają.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Słupi Stanisław Majcher odczytał zaświadczenie o wyborze na stanowisko wójta i wręczył je Andrzejowi Gąsiorowi.

– Gratuluję i życzę owocnej pracy na rzecz naszej gminnej społeczności – powiedział.

Andrzej Gąsior złożył ślubowanie. Tekst roty za-kończył słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie wójt przedstawił swoje expose, w którym podziękował poprzedniemu wójtowi za pracę. Podkreślił, że teraz jest potrzebny czas na zmiany. Zapowiedział je we wszystkich dziedzinach życia. Wiele razy mówił, że został wy-brany przez ludzi, by im służyć i wspólnie decydować o najważniejszych sprawach gminy. Za motto swojej pracy uznał modlitwę z pięknymi słowami: „Wszechmogący wieczny Boże,/ spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom/ i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,/ byśmy jej ludowi Twemu,/ swoich pożytków zapomniawszy,/ mogli służyć uczciwie”(...)” . Pełny tekst wystąpienia wójta publikujemy poniżej.

Gratulacje i życzenia

Po wystąpieniu wójta przyszedł czas na gratulacje. Jako pierwsi złożył je nowy prezydent Starachowic Marek Materek w imieniu wójtów i burmistrzów okolicznych gmin. Następnie życzenia złożyła radna wojewódzka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Małgorzata Stanioch. Przedstawiciele zespołu Modrze-wianki podziękowali Andrzejowi Gąsiorowi za współpracę. W imieniu radnych powiatu kieleckiego gratulacje złożyła Danuta Żebrowska i Marek Partyka, w imieniu kierownictwa Urzędu Gminy oraz kierownictwa wszystkich jednostek gratulacje  - sekretarz Zbigniew Zagdański. Gratulacje w imieniu prawicy świętokrzyskiej złożył przedstawiciel byłego marszałka Sejmu Marka Jurka.

Jan Wiącek, były wójt w latach 1990-1998, przy-pomniał, że Andrzej Gąsior jest piątym wójtem w historii nowego samorządu. Przekazał nowemu wójtowi klucz, pióro i kwiaty. – By tym kluczem zamknął dawne karty samorządu i otworzył nowe karty demokracji w naszej gminie – powiedział. - Przekazuję pióro niebieskie, by podejmował i podpisywał trafne i mądre decyzje. Daję kwiaty biało-czerwone, róże, bo życie nie tylko różami usłane, ale i kolcami. Oby tych kolców było jak najmniej.

Poseł Krzysztof Lipiec przekazał wójtowi książkę Lecha Kaczyńskiego, by była dobrym drogowskazem w jego działalności samorządowej.  - Dzisiaj społeczność gminy Nowa Słupia daje piękno świadectwo przywiązania do idei samorządności – powiedział poseł. - Przekonuje mnie o tym wasza liczna obecność. Idea samo-rządności najbardziej się sprawdziła w ciągu naszych przemian. To dobrze, że ludzie wzięli sprawy w swoje ręce.  To wy jesteście najwyższą władzą, o czym prze-konaliście się 30 listopada.  

Krzysztof Lipiec zwrócił się osobistymi słowami do Andrzeja Gąsiora: – Proszę cię o to, abyś słuchał ludzi. Bo prawdziwa mądrość jest w ludziach. I to niekoniecznie w tych, którzy zostali postawieni na wysokich stanowiskach czy też dobrze się urządzili. Życzę, by ta jedna z najważniejszych gmin w województwie świętokrzyskim promieniowała na całą Polskę. 

- Wybraliście spośród siebie tego, który ma być pierwszym wśród was – powiedział senator Krzysztof Słoń. - Pierwszym nie po to, by być noszonym w lektyce, zasiadać na wysokim urzędzie. Pierwszym wśród was po to, by być waszym liderem. By potrafił zjednoczyć wokół siebie wszystkich. Nawet tych, którzy jeszcze do tej pory powątpiewają, że Andrzej Gąsior może tą gminą zarządzać właściwie. Wybraliście spośród siebie człowieka, który będzie tym większy, im bardziej pochyli się nad problemami każdego z was.  Wybraliście człowieka, który będzie tym mocniejszy, im będzie czuł za sobą wasze poparcie.

Wspólnie musimy zarządzać

Wójt Andrzej Gąsior podziękował wszystkim za gratulacje i życzenia. Powiedział, że podczas kampanii poznał wiele wspaniałych osób, których na co dzień nie widać. To ludzie, którzy wychowują dzieci, mają swoje problemy, zamykają się w czterech ścianach. Najważniejsze, że jest wśród nich miłość, szacunek do drugie-go człowieka. Podczas kampanii nowy wójt jeszcze raz się przekonał, jak wielką wartością jest człowiek. - To zwycięstwo dedykuję państwu – powiedział. - Tak naprawdę to wy wygraliście te wybory. To wasze jest zwycięstwo. Ja tylko stanąłem na czele. Teraz władza musi się rozkładać na wszystkie elementy. I wspólnie musimy zarządzać. Życzę tego sobie i państwu.          

Sesję zakończył przewodniczący Rady Gminy Sylwester Kozłowski. Powiedział, że ślubowanie to bardzo świąteczny dzień. Jednak przed samorządem jest bardzo duże wyzwanie. - Mamy nową perspektywę finansową, nasza gmina musi zrobić wszystko, by uzyskać jak największe środki – podkreślił. - Wykorzystajmy to, co było dobre, współpracujmy razem dla dobra gminy i mieszkańców.

 

 Przemówienie Wójta Andrzeja Gąsiora
po złożeniu ślubowania

 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni Goście!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowa Słupia!

 

Na wstępie mojego przemówienia pragnę serdecznie podziękować za okazane zaufanie. Dziękuję wyborcom, którzy głosowali na mnie i zdecydowali w większości o wynikach tych wyborów.

Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Bartoszowin, Baszowic, Cząstkowa, Dębniaka, Dębna, Huciska, Jeleniowa, Jeziorka, Milanowskiej Wólki, Mirocic, Nowej Słupi, Paprocic, Pokrzywianki, Rudek, Serwisa, Skał, Sosnówki, Starej Słupi, Trzcianki i Włoch.

Dziękuję tym radnym oraz koleżankom i kolegom, którzy poparli moją kandydaturę osobiście i aktywnie włączyli się w przebieg kampanii wyborczej. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach i przyczynili się do tak wysokiej frekwencji. To daje duży mandat społeczny.

Dziękuję byłemu wójtowi Panu Wiesławowi Jerzemu Gałce za pracę na stanowisku Wójta. Chociaż w wielu kwestiach się różnimy, to należy doceniać pozytywne dokonania Pana Wójta.

Pragnę również zauważyć, że efektem tej kampanii wyborczej jest wyraźnie zwiększona aktywność społeczna. W trakcie spotkań poznałem wiele wartościowych osób, które zamierzają włączyć się podczas tej kadencji do działań samorządu lokalnego.

Podtrzymuję wypowiadane wielokrotnie zaproszenie do współpracy dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jestem otwarty na wszelkie nowe pomysły, które mogą przyczynić się do poprawienia poziomu naszego życia, jak i zmiany wizerunku gminy Nowa Słupia.

 Czas na zmiany w naszej gminie

Z tym hasłem startowałem w wyborach samorządowych Chcę inaczej rządzić naszą gminą. Chcę prowadzić rządy demokratyczne. Samorząd bowiem tworzymy my wszyscy,  mieszkańcy Naszej Gminy, od naszej aktywności i zorganizowania zależy w dużej mierze nasza przyszłość.

Organem, z którym ja jako wójt będę współpracował, jest Rada Gminy. Powszechnie wiadomo, że Wójt bez Rady Gminy jest jak Gospodarz bez Gospodyni. Serdecznie gratuluję osobom, które zostały wybrane na radnych. Liczę na taką współpracę, mimo braku większości w radzie.

Będę słuchał mieszkańców. To oni wiedzą najlepiej, czego oczekują od władzy, jakie inwestycje są im potrzebne, jakie kierunki zmian powinien realizować Wójt i Rada Gminy.

 Szanowni Państwo!

30 listopada uzyskałam od mieszkańców naszej gminy mandat zaufania. Nie zawiodę go. Zarządzanie gminą Nowa Słupia wymaga zmian i dostosowania się do zmieniających się realiów mikro i makroekonomicznych. Ogólnie można powiedzieć, że będą to zmiany organizacyjne, technologiczne i marketingowe. Dotyczyć będą każdej dziedziny funkcjonowania gminy, w tym w szczególności sfery społecznej. Wiele tych przedsięwzięć będzie wymagało odważnych decyzji, ale historia uczy, że wygrywa tylko ten, kto podejmuje przemyślane nowatorskie rozwiązania. Dobre zarządzanie wymaga patrzenia w dalszą przyszłość, nie wystarczy sięganie tylko na czas jednego roku budżetowego.

Nie mam zamiaru działać sam. Zapraszam do współpracy: parafie, sołectwa organizacje pozarządowe oraz mieszkańców gminy. W kampanii wyborczej udowodniłem, że jestem osobą otwartą na wiele pomysłów i potrafię łączyć ludzi. Gmina będzie przyjazna dla mieszkańców. Jest to możliwe tylko z Państwa udziałem, bo wszyscy wiemy, że zebrali się tutaj ludzie, którym dobro gminy leży na sercu. Nie wszystko jednak możemy zrobić własnymi siłami. Aby realizować inwestycje, gmina będzie współpracować, z powiatem, województwem, administracją rządową i z sąsiednimi gminami. 

Jest wiele spraw, które były rozpoznawane i omawiane podczas spotkań z wyborcami. Wymagają one dalszych energicznych działań.

Moje zamierzenia jako Wójta Gminy w najbliższym czasie:  

- w ciągu pierwszych 3 miesięcy stworzę tzw. bilans otwarcia, który pozwoli ustalić, w jakim stanie znajdują się nasze finanse publiczne, jakie jest zadłużenie i jaka jest jego struktura. Co wynika z podpisanych już umów i jak racjonalnie je kontynuować? Pozwoli to nam określić, jakimi środkami własnymi będziemy dysponowali w przyszłości.

- równolegle będę dążył do uporządkowania i wyjaśnienia spraw formalno-własnościowych, co jest niezbędne do prawidłowego przebiegu działań  inwestycyjnych zarówno przez mieszkańców, jak i przy budowie wspólnej infrastruktury gminnej.

- zorganizuję wewnątrz urzędu, na wzór innych samorządów, zespół do poszukiwania funduszy pomocowych, w tym funduszy unijnych.

Zrealizowanie tych trzech działań umożliwi nam zmianę struktury naszych wydatków budżetowych, szczególnie tych przeznaczonych na inwestycje.

Chodzi o to, aby środki własne pochodzące z naszych podatków były powiększone o fundusze zewnętrzne.

Zamierzam również poprzez wymianę doświadczeń i pomoc prawną pomóc w tworzeniu i rozwijaniu działalności organizacji i stowarzyszeń społecznych w ramach budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wiele środowisk na terenie naszej gminy mogłoby korzystać ze środków finansowych, które są kierowane bezpośrednio do organizacji pozarządowych,. W ten sposób nie tylko sama gmina jako samorząd, ale bezpośrednio organizacje, stowarzyszenia i fundacje będą beneficjentem takich środków pomocowych. Spowoduje to dywersyfikację źródeł finansowania dla tych działań społecznych, na które brakuje funduszy z naszych podatków w  postaci budżetu.

 

Szanowni Państwo!

Pełniąc powierzoną mi zaszczytną funkcję Wójta postaram się podołać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zarządzanie gminą i praca na rzecz jej mieszkańców.

Jestem tu dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców. Dlatego też działalność wójta będę prowadził w duchu poszanowania godności ludzkiej, poszanowania odmienności poglądów i uważnego wsłuchiwania się w to, co mieszkańcy mają mi do powiedzenia. Kontaktom z mieszkańcami sprzyjać będzie praca Radnych i Sołtysów, w których zapał i zaangażowanie wierzę, jak również praca Urzędu Gminy. Wiem, że zatrudniona tu kadra urzędnicza służyć będzie życzliwością i chęcią udzielenia pomocy w każdej powierzonej sprawie.

Jestem głęboko przekonany, że wspólnie uda nam się osiągnąć zamierzone cele a przez to chociaż w części spełnić nadzieje i oczekiwania mieszkańców naszej gminy.

Życzę Radzie Gminy, wszystkim organizacjom społecznym oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy pomyślności w dobrym współdziałaniu. 

 

 

czytano: 31042 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2014-12-09 19:00:38

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"