Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » POMOC ŻYWNOŚCIOWA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

wielkość tekstu:A | A | A

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

realizowana w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż w grudniu 2014 roku rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Do realizacji PO PŻ w latach 2014 – 2015 wytypowane zostały 4 organizacje CARITAS POLSKA, POLSKI CZERWONY KRZYŻ, FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI, POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ. Aby otrzymać pomoc w formie artykułów żywnościowych należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi celem otrzymania skierowania uprawniającego do skorzystania z tej formy pomocy.

 Wsparcie przewidziane jest dla osób i rodzin spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (min. sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba itp.) oraz posiadających kryterium dochodowe nie przekraczające 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 813,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684,00 zł netto dla osoby w rodzinie.

 

 

czytano: 1722 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 17 grudnia 2014 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 3
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Kielce Turystyka Św. Krzyż Emeryk Jeleniów Góry Świętokrzyskie Nowa Słupia Milanowska Wólka Rudki Łysa Góra Andrzej Gąsior Rekreacja Stara Słupia Baszowice Dymarki Dębniak
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej