Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

ZASADY ODBIORU ODPADÓW

Strona główna » Aktualności » ZASADY ODBIORU ODPADÓW

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. odpady komunalne segregowane i niesegregowane z terenu Gminy Nowa Słupia odbiera firma:

Konsorcjum spółek:

A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.,  ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg – Lider Konsorcjum oraz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta, Jęgrzna 24, 26-140 Łączna - Członek Konsorcjum

 Odpady komunalne będą odbierane w następujący sposób:

 • pojemnik lub czarny worek - zmieszane odpady komunalne;
 • worek niebieski - papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, plastik i tworzywa sztuczne;
 • worek zielony - opakowania ze szkła.

WAŻNE : 
Odpady zmieszane (niesegregowane), odpady zbierane selektywnie należy wystawiać przed posesją w dniu, w którym przypada ich odbiór w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu drogowym do godziny 7.00.


Wójt Gminy Nowa Słupia informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych:

·         odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

o   gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 8,00 zł miesięcznie

o   gospodarstwo domowe więcej niż 1 osobowe – 17,80 zł miesięcznie

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy zbierają
i oddają odpady w sposób nieselektywny, pozostają bez zmian i wynoszą:

 • odpady komunalne nie zbierane w sposób selektywny:
  • gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 19,50 zł miesięcznie
  • gospodarstwo domowe więcej niż 1 osobowe – 34,00 zł miesięcznie

 Zobowiązanie wymagalne opłaty naliczane jest kwartalnie.

 Opłatę kwartalną należy uiszczać w terminach do:
I kwartał za styczeń, luty, marzec – do 15 marca;  
II kwartał za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja;
III kwartał za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września;
IV kwartał za październik, listopad, grudzień – do 15 listopada.

Po wyżej określonych terminach zobowiązanie staje się wymagalne.Wpłatę za odbiór odpadów można dokonywać:

 • na rachunek Urzędu Gminy Nowa Słupia:

12 8507 0004 8002 0000 0000 0004 Bank Spółdzielczy o/Nowa Słupia;

 • w kasie Urzędu Gminy Nowa Słupia (Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Rudki, ul. Górnicza 5) w godzinach pracy kasy
 • u Sołtysa danego sołectwa.


We wszystkich sprawach związanych z odbiorem odpadów, uwagi można zgłaszać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowa Słupia z siedzibą w Rudkach, ul. Górnicza 5, w pokoju nr 3 bądź telefoniczne pod nr telefonu /41/ 31-77-622.


INFORMACJE O MOBILNYCH ZBIÓRKACH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, PODAWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO POPRZEZ OGŁOSZENIA URZĘDU GMINY W NOWEJ SŁUPI

 

!!!UWAGA!!!

Wójt Gminy Nowa Słupia przypomina o obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

      Na podstawie art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

      Wójt Gminy na podstawie dokumentacji przekazanej przez firmę odbierającą odpady komunalne wydaje decyzję administracyjną na właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki i obciąża go stawką opłaty za odpady zmieszane za miesiąc, w którym firma dokona zgłoszenia.


I N F O R M A C J A

  

          Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Słupia, w związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w mediach dotyczącymi nowych jednakowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w całej Polsce, nazwanych jako - Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), Wójt Gminy Nowa Słupia informuje, że zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Słupia po 1 lipca 2017 r. pozostają bez zmian.

 

            Z uwagi na obowiązującą do dnia 31 grudnia 2019 r. umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Słupia od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z firmą FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o., zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), zaczną obowiązywać na terenie Gminy Nowa Słupia od 1 stycznia 2020 r.

            Okres do wejścia w życie nowego rozporządzenia Gmina Nowa Słupia wykorzysta na przygotowania systemu odbioru odpadów do płynnego przejścia na nowe zasady.

 

czytano: 7565 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2014-12-30 14:35:03

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"