Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » Budżet na 2015 rok uchwalony

Budżet na 2015 rok uchwalony

wielkość tekstu:A | A | A

16 stycznia br. radni gminy Nowa Słupia jednomyślnie uchwalili budżet na 2015 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 30 928 247 zł, a wydatki budżetu mają zamknąć się kwotą 32.150.927,00 zł.

Jak podkreśla wójt gminy Andrzej Gąsior budżet na 2015 rok to budżet optymalny przy obecnej sytuacji finansowej gminy. Na wniosek radnych i sołtysów autopoprawką wójta gminy zostały wprowadzone  do budżetu nowe ważne zadania inwestycyjne.

- Priorytetem inwestowania gminy będzie gospodarka wodno-ściekowa, przebudowa dróg lokalnych i opracowywanie dokumentacji na budowę ciągów komunikacyjnych przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Chcemy także uporządkować przestrzeń komunikacyjną. Powstaną bezpieczne miejsca parkingowe przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz w Rudkach przy placu targowym. Nie zapominamy również o szkołach i modernizacjach budynków ochotniczych straży pożarnych, dla których chcemy stworzyć godne warunki służby.

- Przed nami rok wytężonej pracy całego Urzędu Gminy, którego poszczególne referaty będą realizować zaplanowane zadania inwestycyjne. Część zadań będzie wykonywana wspólnie ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich, co pozwoli efektywniej i sprawniej pozyskiwać fundusze unijne
– podsumował wójt Gminy Andrzej Gąsior.
 


W 2015 roku zostaną zrealizowane następujące inwestycje :

1.Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na sanitarny kanał przesyłowy od Starej Słupi do oczyszczalni na bazie osadu czynnego w Rudkach (w tym uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę).
2.Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w drodze gminnej od ul.Kieleckiej w stronę obwodnicy w Nowej Słupi i na "Kapkaz" w msc. Trzcianka
3.Uzupełnienie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w msc. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia
4.Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn -Wola  Szczygiełkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko – Dębno
5.Przebudowa dróg gminnych w NPPDL msc. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice -Trochowiny (droga przez wieś)
6.Opracowanie dokumentacji oraz wykup działek pod budowę ul. Ogrodowej w Nowej Słupi
7.Zakup pieca co do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Rudkach
8.Przebudowa placu parkingowego w Rudkach przy ul. 22 Lipca
9.Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi
10.Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem ośmiokanałowym
11.Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach
12.Wymiana posadzki w SP Stara Słupia
13.Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie
14.Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Jeleniowie
15.Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia.

W 2015 roku zaplanowano wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia :

1.Budowa stacji uzdatnia wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów (2013 -2015)
2.Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupi (2014-2016)
3.Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jeziorko, Dębno (2015-2017)
4.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Słupia, Cząstków, Pokrzywianka (2015-2017)
5.Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017)
6.e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015)
7.e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)
8.Wiem co jem w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie (2013-2015)
9.Matematyka jest wszędzie w ramach programu ERASMUS+ (2015-2016)
10.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia (2014-2015)
11.Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2016)
12.Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2016).

czytano: 2111 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 20 stycznia 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 4
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Rudki Stara Słupia Andrzej Gąsior Baszowice Emeryk Turystyka Góry Świętokrzyskie Św. Krzyż Rekreacja Kielce Dymarki Nowa Słupia Jeleniów Milanowska Wólka Dębniak Łysa Góra
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej