Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 23 maja 2018 r., imieniny obchodzą: Michał, Renata
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Agencja Rynku Rolnego informuje ...

Agencja Rynku Rolnego informuje ...

wielkość tekstu:A | A | A

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć zarówno organizacje charytatywne jak i inne organizacje.
W ramach mechanizmu mogą bezpłatnie otrzymać produkty wycofywane z rynku takie jak owoce i warzywa.

W tym celu do centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie należy:

 

1) Złożyć wniosek WPR_P1_f1 w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (do pobrania ze strony internetowej ARR),

2) Złożyć wniosek Row_P1_f2 - Wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej

3) Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest, decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

 

Do wniosku winny być załączone następujące dokumenty:

1. dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki),
2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej,
Dokumenty z pkt. 1, 2 winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ, który go wydał.
3. zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej,
4. zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,

b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,

c) przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Zobowiązania, o których mowa w pkt 4 zawarte są we wniosku o przyznanie uprawnienia, a podpisanie wniosku przez uprawnioną osobę lub osoby oznacza ich akceptację.

Owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała.
Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

 

W załączeniu warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

 

Wszystkie wnioski i dokumenty dotyczące realizacji mechanizmu „Administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” należy kierować pod adres:

 

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

www.arr.gov.pl

Fax. (22) 628 – 93 – 53

 

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Tytoniu i Innych Rynków

tel. (22) 661-78-10

(22) 661-71-70

fax. (22) 661 -72-16

e-mail: wycofania@arr.gov.pl

czytano: 1233 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 21 stycznia 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 7
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Nowa Słupia Łysa Góra Rekreacja Dymarki Stara Słupia Góry Świętokrzyskie Jeleniów Kielce Milanowska Wólka Rudki Andrzej Gąsior Turystyka Dębniak Św. Krzyż Baszowice Emeryk
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej