Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » Podsumowanie projektu w Publicznej Szkole ...

Podsumowanie projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Słupi

wielkość tekstu:A | A | A

„Zajęcia specjalistyczne w Szkole Podstawowej w Starej Słupi – droga do wyrównania szans edukacyjnych” w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był od 01.10.2014r. do 31.03.2015r.

Kwota dotacji projektu - 41 222,93 zł, w tym 7 500 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne.

Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Słupi, dotkniętych problemami w rozwoju podstawowych umiejętności, niezbędnych do rozwoju edukacyjnego, dzięki wsparciu specjalistycznemu.

W  ramach projektu realizowane były:

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez p. Aurelię Agatowską w  wymiarze 8 godzin tygodniowo. Uczniowie zakwalifikowani zostali na podstawie  badań, u których stwierdzono sygmatyzm głosek szumiących i syczących oraz rotacyzm, czyli nieprawidłową realizację głosek; sz, ż, cz, dż, s, z, c ,dz oraz r. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczęszczało na nie 19 uczniów.

Terapię logopedyczną  uatrakcyjniały liczne pomoce dydaktyczne, w tym profesjonalne logopedyczne programy multimedialne, takie jak: „Logopedia” i „Dysleksja”.

W procesie rehabilitacji mowy stosowane były nadrzędne zasady obowiązujące w pracy z dziećmi: nawiązanie pozytywnego kontaktu z dziećmi, wyrobienie u uczniów  motywacji do współdziałania, dostosowanie ćwiczeń  do możliwości dziecka, stymulowanie w celu wyeliminowania nieprawidłowości, ścisła współpraca z otoczeniem dziecka.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  w klasach I-III prowadzone przez p. J. Gibałę. Uczęszczało na nie 10 uczniów, którzy nie radzą sobie z pisaniem, czytaniem czy liczeniem.

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych było umożliwienie dzieciom opanowania podstawowych umiejętności i wyrównania braków w wiadomościach, będących przyczyną trudności szkolnych.

Na zajęciach uczniowie korzystali z pomocy dydaktycznych, takich jak:

- ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą (karty pracy)

- programy multimedialne („Trening czytania”-I,II,III)

- Liczmany i gry dydaktyczne (ortografia)

Dzięki ciekawym pomocom uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, wspierali się wzajemnie, a przede wszystkim przezwyciężali trudności  w wykonywaniu ćwiczeń.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego prowadzone przez p. K. Oględzińską przeznaczone dla uczniów klas IV-VI, którzy z różnych powodów mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, uczestniczyło w nich 10 dzieci.

Głównym celem zajęć było przeciwdziałanie trudnościom w czytaniu i pisaniu uczniów mających specyficzne trudności z tymi umiejętnościami, przeciwdziałanie lawinowo narastającej liczbie uczniów z symptomami dysortografii i dysleksji, wyeliminowanie zjawiska tzw. „pseudodysortografii”.

Zajęcia miały również na celu dowartościowanie dzieci, podwyższenie ich samooceny oraz wzbudzenie motywacji do pracy.

Pracę z uczniami ułatwiały pomoce naukowe zakupione w ramach projektu (np.: programy multimedialne- „Dysleksja”, „Trening czytania”).

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki prowadzone były przez p. Ryszarda Błędzińskiego. Uczestniczyły w nich dzieci z klasy IV (3uczniów), z klasy V (3 uczniów) oraz klasy VI (3 uczniów), którzy z różnych powodów mają trudności  w opanowaniu materiału. Głównym celem zajęć było  sprostanie wymaganiom szkolnym, wspieranie rozwoju ucznia, motywacji ucznia, ukazanie jego mocnych stron. Na zajęciach wykorzystywany był profesjonalny program komputerowy z dyskalkulii.

 

czytano: 1232 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 13 kwietnia 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 3
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Rudki Św. Krzyż Łysa Góra Rekreacja Andrzej Gąsior Turystyka Dymarki Kielce Baszowice Jeleniów Milanowska Wólka Stara Słupia Dębniak Nowa Słupia Emeryk Góry Świętokrzyskie
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej