Skróty klawiszowe:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów już działa.

Strona główna » Aktualności » Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów już działa.

wielkość tekstu: A | A | A

Od 1 czerwca 2015 r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Rudkach został otwarty
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

 

W ramach działalności GPSZOK przyjmowane będą następujące odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych zamieszkałych na terenie gminy Nowa Słupia:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • popiół z palenisk domowych,
 • odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady zbierane ,,u źródła’’: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe.

Wszystkie wyżej wymienione odpady są przyjmowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Słupia.

Przyjmowanie wymienionych rodzajów odpadów dostarczanych przez mieszkańców będzie się odbywało po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie
Gminy Nowa Słupia.

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

 • w poniedziałki i środy w godzinach: od 1000 do 1500;
 • w soboty w godzinach: od 800 do 1000;

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonował będzie w sposób określony w Regulaminie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z którym należy się zapoznać przed dostarczeniem odpadów do GPSZOK.

http://www.eko-samorzadowiec.pl/img/2010/ekologia/aktualnosci/kraj/_big/recycle.jpgRegulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 REGULAMIN DO POBRANIA - TUTAJ

 

 

czytano: 2730 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2015-06-01 13:55:24

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna