Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 20 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Bogna, Rafał
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Zapraszamy na posiedzenie X sesji Rady Gminy Nowa Słupia, które odbędzie się
w dniu 30  czerwca 2015 r. (wtorek)
o godz. 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15.

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 czerwca 2015 r.
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.

5.Zapoznanie się i dyskusja nad:

 • Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.,
 • Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2014 r.,
 • Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,
 • Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 • Wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Słupia za rok 2014,
 • Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2014 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Słupia za rok 2014.


8.Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2015 - 2023
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi za 2014 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach za rok 2014,
 • w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
 • dotycząca uchylenia uchwały nr VI/10/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectwa Dębniak i Jeleniów, polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Dębniak do sołectwa Jeleniów,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/9/15 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – Jeziorko na odcinku Jeziorko – Dębno.
 • w sprawie skargi  z dnia 20 maja 2015 r. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi,

9.Interpelacje i zapytania Radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

czytano: 1191 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 26 czerwca 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 5
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Łysa Góra Kielce Dymarki Rekreacja Św. Krzyż Stara Słupia Rudki Milanowska Wólka Emeryk Baszowice Turystyka Dębniak Góry Świętokrzyskie Andrzej Gąsior Nowa Słupia Jeleniów
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej