Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
niedziela 24 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Danuta, Jan
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

 

Zapraszamy na posiedzenie XII sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się dnia 28.08.2015 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi,  ul. Rynek 15.
 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołów:

-  z X sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca 2015 r;

- z XI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 lipca 2015 r;

3.       Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.

4.       Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.

5.       Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w roku 2014

6.       Podjęcie uchwał:
-    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2015 - 2023
-   w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2015 rok,
-    w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich,
-   w sprawie upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatków energetycznych,
-   w sprawie określenia zasad nabywania, zmiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony,
-  w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębniaku,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/54/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia,
- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Nowa Słupia.
- zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowa Słupia na 2015 rok,

7.       Interpelacje i zapytania Radnych.

8.       Wolne wnioski i informacje.

9.       Zamknięcie obrad.

 

czytano: 1198 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 25 sierpnia 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 7
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Turystyka Jeleniów Emeryk Łysa Góra Nowa Słupia Góry Świętokrzyskie Kielce Dębniak Baszowice Stara Słupia Milanowska Wólka Rudki Rekreacja Św. Krzyż Andrzej Gąsior Dymarki
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej