Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
czwartek 24 maja 2018 r., imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | AZapraszam na posiedzenie XV sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbędzie się w dniu 26.11.2015 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi,  ul. Rynek 15.

   Porządek obrad:

 1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów: z XIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 października 2015 r., z XIV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2015 r. 
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
 5.  Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2015 - 2023
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/74/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
 • w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 • w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty,
 • w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/8/15 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego przez Gminę Nowa Słupia polegającej na opracowaniu studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt: „Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751”,
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr I/11/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przekazania sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowa Słupia oraz określenia warunków ich sprzedaży oraz uchwały Nr IV/33/09 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za dzierżawę gruntu i wynajem lokali i budynków stanowiących własność Gminy Nowa Słupia,
 • w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 • w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach,
 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Nowa Słupia,
 • w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych.

7.      Wolne wnioski i informacje.

8.      Zamknięcie obrad.

 

                                                                             Sylwester Kozłowski

                                                            Przewodniczący Rady Gminy Nowa Słupia

 

czytano: 1052 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 23 listopada 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 2
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Rudki Stara Słupia Turystyka Św. Krzyż Nowa Słupia Rekreacja Andrzej Gąsior Emeryk Baszowice Dębniak Góry Świętokrzyskie Łysa Góra Kielce Dymarki Milanowska Wólka Jeleniów
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej