Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » Nowosłupska lekcja muzealna

Nowosłupska lekcja muzealna

wielkość tekstu:A | A | A

W dniu 20 listopada ( piątek ) w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi odbyła się lekcja muzealna  Krzemień i żelazo w służbie człowieka na kielecczyźnie. Tradycyjne i nieinwazyjne metody badań w archeologii”.

             Lekcję poprowadził dr hab. Szymon Orzechowski -  historyk, archeolog, badacz starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

             Udział w lekcji  wzięli uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Bronisława Markiewicza w Nowej Słupi wraz z nauczycielami:  Edytą Dziedzic,  Sylwią Lipiec i Piotrem Bereszka.     

Dr Sz. Orzechowski mówił  m.in. o Kopalni krzemienia  w Krzemionkach Opatowskich, która posiada rangę nie tylko regionalną czy krajową. To teren o znaczeniu wręcz europejskim i światowym.

Obiekt „Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia”  już niebawem może znaleźć się na liście informacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To milowy krok w drodze do UNESCO. 

Dr Orzechowski uświadomił  młodzieży, że  znajdujemy się na terenie największego  ośrodka  produkcji żelaza w Europie środkowo – wschodniej, czyli w Górach Świętokrzyskich.

Góry Świętokrzyskie mogły odgrywać niebagatelną rolę gospodarczą, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę wytwarzane tu ilości żelaza.
Archeolog opowiadał o nieinwazyjnym rozpoznaniu kompleksu hutniczego z okresu wpływów rzymskich na stanowisku Wykus 1.

 Ślady starożytnej działalności na Wykusie, gm. Wąchock zostały odkryte przypadkowo w 2009 roku. Przeprowadzone w kolejnych latach badania wykopaliskowe ujawniły tutaj obecność unikalnego kompleksu górniczo – hutniczego z okresu rzymskiego .   Uczniowie uzyskali odpowiedź na czym polega nieinwazyjna metoda badań archeologicznych.

 Nowoczesne prace archeologiczne umożliwiają lokalizację źródeł bez potrzeby rozkopywania ziemi.  Dzięki prowadzeniu badań terenowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii cyfrowych możliwe jest precyzyjne umiejscowienie wyników w przestrzeni.

Umożliwia to przeprowadzanie dalszych analiz , dzięki którym rozpoznać można m.in. zasięg stanowiska , jego przypuszczalną organizację przestrzenną, rozlokowanie obiektów archeologicznych, a w dalszej perspektywie możliwe jest precyzyjne wytyczenie miejsc przyszłych badań wykopaliskowych.

 Dr Szymon Orzechowski zachęcał uczniów do czynnego udziału w Dymarkach Świętokrzyskich i przypomniał, że za rok odbędzie się jubileuszowa 50 edycja Dymarek. 

Kustosz Muzeum Lucyna Spelak i Magdalena Spelak podziękowały za współpracę  dr hab. Szymonowi Orzechowskiemu, Dyrektor Małgorzacie Jakubczyk, wicedyrektor Renacie Storzysz, jednocześnie zapraszając na kolejną Nowosłupską  Lekcję Muzealną .

 

czytano: 1706 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 24 listopada 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 5
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Milanowska Wólka Góry Świętokrzyskie Baszowice Łysa Góra Jeleniów Kielce Emeryk Dymarki Nowa Słupia Turystyka Rekreacja Stara Słupia Św. Krzyż Rudki Andrzej Gąsior Dębniak
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej