Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » I SEMINARIUM ARCHEOMETALURGICZNE

I SEMINARIUM ARCHEOMETALURGICZNE

wielkość tekstu:A | A | A
W Wólce Milanowskiej odbyło się I Seminarium Archeometalurgiczne „Świętokrzyskie Centrum Hutnicze- stan i perspektywy badań".Organizatorami  byli :

Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego ,

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach,

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana w Nowej Słupi

 

Referaty wygłosili :

Szymon Orzechowski, Z nowej perspektywy – hutnictwo  świętokrzyskie w świetle współczesnych badań.

Daniel Czernek, Złoże w Rudkach – Kontrowersje wokół kopalni rud żelaza w  Sosnówce (Rudkach). Krytyczne spojrzenie na źródła.

Adam Orzechowski, Wczesnorzymski kompleks osadniczo-produkcyjny w Pokrzywnicy, stan. 1.

Andrzej Przychodni, Stan i perspektywy badań nad enklawami starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego nad Nidą.

Kamil Kaptur, Obszary hutnicze na północ od Kamiennej – niezależne regiony produkcyjne, czy tereny kontrolowane przez Centrum.

Artur i Urszula Jedynak, Najnowsze badania na stanowiskach hutniczych w regionie świętokrzyskim.                

Michał Gliński, Produkcja węglarska na terenie świętokrzyskiego centrum hutniczego w świetle nowych odkryć.

Szymon Orzechowski, Wykus, stan.1 – nowe dane do rekonstrukcji procesu dymarskiego w piecach kotlinkowych.

Andrzej Przychodni, Popularyzacja wyników badań nad starożytnym     hutnictwem żelaza w Polsce w XXI wieku. Próba oceny perspektyw oraz uwarunkowań kulturowych i socjologicznych.

Szymon Orzechowski, Peccata capitalia polskiej archeometalurgii.

Ireneusz Suliga, Żużel i łupka w świetle koncepcji prof. Bielenina PSK - "powierzchni    swobodnego krzepnięcia". O potrzebie  standaryzacji badań nad żużlami   dymarskimi.

Adrian Wrona, Andrzej Przychodni, Rekonstrukcja starożytnych technologii    dymarskich w świetle najnowszych prac eksperymentalnych nad   procesem  hutniczym w piecu kotlinkowym typu świętokrzyskiego.

Szymon Orzechowski, O potrzebie ujednolicenia terminologii stosowanej w badaniach nad pradziejowym hutnictwem żelaza – propozycje do dyskusji.

         Na miejsce pierwszego spotkania wybrano Góry Świętokrzyskie ( Wólkę Milanowską ). Seminarium było poświęcone problematyce badań świętokrzyskiego centrum hutniczego – stąd pierwszy dzień obrad wypełniły wystąpienia przygotowane przez przedstawicieli naszego środowiska. Natomiast drugi dzień przeznaczony był na refleksje metodologiczną oraz dyskusję nad różnymi problemami nurtującymi nasze środowisko.

 Seminarium zakończył objazd terenowy. Uczestnicy zwiedzali Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Kopalnię w Rudkach oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego  im. M. Radwana  w Nowej Słupi, gdzie wysłuchano prelekcji na temat kulturotwórczej roli Muzeum .

 

czytano: 1101 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 25 listopada 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 2
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Stara Słupia Andrzej Gąsior Góry Świętokrzyskie Łysa Góra Turystyka Emeryk Św. Krzyż Milanowska Wólka Nowa Słupia Rudki Dymarki Baszowice Dębniak Jeleniów Kielce Rekreacja
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej