Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 23 maja 2018 r., imieniny obchodzą: Michał, Renata
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

wielkość tekstu:A | A | A

 

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W całym kraju od stycznia 2016 r. powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Mieszkańcy Gminy Nowa Słupia mogą korzystać z Powiatowego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łagowie. Punkt został ulokowany w budynku Urzędu Gminy w Łagowie piętro II, pok. 56.

Osoby uprawnione do darmowej pomocy prawnej i sposoby wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia (dokument stwierdzający tożsamość),
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, które ukończyły 65. lat (dokument stwierdzający tożsamość),
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny),
 • kombatanci (zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • weterani (ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa)
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie).

 Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Brak rejonizacji, co oznacza, że każdy mieszkaniec powiatu może korzystać z usług w dowolnym punkcie.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 4, 25-211 Kielce, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 – 11.

2. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 – 11.

3. w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 12- 16, 

4. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, czynny w poniedziałki w godz. od 12 – 16, od wtorku – do piątku w godz. od 9- 13.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacjom pozarządowym:

1. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 4, 25-211 Kielce, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 11.15 – 15.15,

2. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 11- 15,

3. w siedzibie Urzędu Gminy w Górnie, Górno 169, 26-008 Górno, czynny w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8-12, we wtorek od godz. 13- 17,

4. w siedzibie Urzędu Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8- 12.

Realizacja zadania została powierzona Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom” ul. 1 Maja 57, 25-511 Kielce

czytano: 1022 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 05 stycznia 2016 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 6
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Rekreacja Emeryk Rudki Jeleniów Stara Słupia Dębniak Dymarki Turystyka Św. Krzyż Baszowice Nowa Słupia Milanowska Wólka Kielce Andrzej Gąsior Łysa Góra Góry Świętokrzyskie
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej