Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - EMERYK

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - EMERYK

wielkość tekstu:A | A | A

W dniu 20.03.2016 r. na Świetlicy Środowiskowej w Nowej Słupi przy ul. Kieleckiej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek EMERYK. Zebranie otworzył i w imieniu Zarządu zebranych przywitał Prezes Stowarzyszenia Mariusz DĄBEK.

Na zaproszenie Zarządu w zebraniu uczestniczyli: Włodzimierz ZARĘBA - Zastępca Wójta Gminy Nowa Słupia, Danuta ŻEBROWSKA – Radna Powiatowa, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Słupi, Mirosław Chamera – Przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie oraz liczne grono członków i sympatyków Stowarzyszenia
.

Po stwierdzeniu kworum na zebraniu, na Przewodniczącego zebrania wybrano Małgorzatę STOLARSKĄ, a na Protokolanta Jana SEPIOŁO. Następnie Prezes Stowarzyszenia przedstawił to co zostało zrealizowane od chwili zarejestrowania Stowarzyszenia tj. od 03.09.2015 r. do dnia zebrania.

Mimo krótkiego okresu istnienia Stowarzyszenia jego członkom udało się utworzyć sportową Sekcję Sztuk Walki DOJO MAJO i przystąpić do Federacji IMAF Polska. W chwili obecnej w treningach,  które odbywają się trzy razy w tygodniu w Nowej Słupi i Rudkach trenuje 30 osób. Powołano Klub Honorowych Dawców Krwi, który pod nr 555 został zarejestrowany w Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Do chwili obecnej deklarację oddania krwi złożyło już 35 osób. Członkowie Stowarzyszenie brali też czynny udział w licznych pokazach, warsztatach oraz w 24 Finale WOŚP.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wiesława CEDRO protokołu z kontroli Stowarzyszenia przystąpiono do głosowania na którym członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

Chcąc wyróżnić osoby zasłużone dla Stowarzyszenia oraz Grupy Wsparcia EMERYK, z którą to grupą Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe nadano osobom zasłużonym godność Członka Honorowego Stowarzyszenia. Akty Nadania Członkowstwa Honorowego w imieniu Stowarzyszenia wręczał Wiceprezes Sławomir ŚWIETLIK, a godnością Członka Honorowego zostali wyróżnieni Danuta ŻEBROWSKA, Danuta NOWAK, Beata CEBULA, Ewa TREPKA, Mirosław CHAMERA oraz Henryk KOWALCZYK.

Następnie Prezes przedstawił zamierzenia jakie Stowarzyszenie zamierza realizować w bieżącym roku. Są to min. organizacja zbiorowych akcji krwiodawstwa, udział osób trenujących sztuki walki w Mistrzostwach Polski IMAF w Złotoryi, organizacja na jesieni oficjalnego turnieju KOBUDO w Nowej Słupi, organizacja otwartego Dnia Dziecka z wieloma atrakcjami oraz uczestnictwo członków Stowarzyszenia w wielu lokalnych akcjach i przedsięwzięciach.

Przede wszystkim jednak jak podkreślał Prezes najważniejszą rzeczą związaną ze wszystkimi przedsięwzięciami jakimi zajmuje się i w których będzie uczestniczyło Stowarzyszenie jest promocja naszego regionu i miejscowości Nowa Słupia.

Po zakończonym zebraniu wszyscy spotkali się przy filiżance kawy i domowych wypiekach które przygotowali członkowie Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie wszystkim za przybycie na zebranie oraz zaprasza do współpracy wszystkie osoby które chcą uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „EMERYK”

 

czytano: 1063 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 22 marca 2016 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 3
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Góry Świętokrzyskie Nowa Słupia Łysa Góra Kielce Milanowska Wólka Dębniak Rekreacja Andrzej Gąsior Baszowice Rudki Jeleniów Stara Słupia Św. Krzyż Emeryk Dymarki Turystyka
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej