Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 23 maja 2018 r., imieniny obchodzą: Michał, Renata
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Konkurs literacki „Nowa Słupia – moje ...

Konkurs literacki „Nowa Słupia – moje miejsce, moje życie, mój świat…”

wielkość tekstu:A | A | A

Z okazji ustanowienia roku 2016 rokiem obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Nowej Słupi, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nowa Słupia, organizuje się  konkurs literacki „Nowa Słupia – moje miejsce, moje życie, mój świat…”.

Regulamin Konkursu Literackiego

„Nowa Słupia  – moje miejsce , moje życie, mój świat…” 

Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Patronat honorowy: Wójt Gminy Nowa Słupia. 

 Cel i przedmiot konkursu:

Celem konkursu jest ciekawe, niebanalne opisanie wydarzenia związanego z historią lub dniem dzisiejszym Nowej Słupi. Forma prac jest dowolna. Mogą to być wymyślone legendy, bajki, opowiadania, eseje, rozprawki, czy nowele. Każda praca musi zawierać wątki związane z Nową Słupią.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań historią miejscowości Nowa Słupia oraz zachęcenie do samodzielnej twórczości literackiej.

 Zasady konkursu:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców  gminy Nowa Słupia. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

a)      uczniów szkół podstawowych, b)      uczniów gimnazjów,c)      uczniów szkół ponadgimnazjalnych, d)     studenci, dorośli mieszkańcy

2. Każdy z autorów może nadesłać jeden tekst nieprzekraczający czterech stron maszynopisu.
W kopercie należy umieścić samodzielnie przygotowaną kartę zgłoszenia, która ma zawierać informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail (nieobowiązkowo), w przypadku uczniów klasę i nazwę szkoły.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

4. Termin nadsyłania prac mija  10 czerwca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską). Prace nadesłane po terminie, lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę w konkursie. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia z dopiskiem na kopercie Konkurs Literacki „Nowa Słupia – moje miejsce, moje życie, mój świat…”

5. Przesłane prace nie będą zwracane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie podczas transportu.

6. O finale konkursu i wręczeniu nagród Organizator powiadomi laureatów.

7. Ocena prac i decyzje Jury są ostateczne.

Decyzja o wzięciu udziału w konkursie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu konkursu.

Uwagi dodatkowe

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm).

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne, wielokrotne publikowanie tekstów bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także ich rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie na stronach internetowych. Prezentowane i publikowane teksty będą oznaczane imieniem i nazwiskiem autora. Nadesłanie prac na konkurs oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska autora w wydawnictwach związanych z Konkursem.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                                             

 

czytano: 854 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 27 kwietnia 2016 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 14
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Turystyka Nowa Słupia Dębniak Jeleniów Andrzej Gąsior Baszowice Milanowska Wólka Rudki Góry Świętokrzyskie Rekreacja Dymarki Stara Słupia Św. Krzyż Emeryk Łysa Góra Kielce
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej