Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 28 maja 2018 r., imieniny obchodzą: Augustyna, Inga
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Dożywianie dzieci w szkołach

Dożywianie dzieci w szkołach

wielkość tekstu:A | A | A

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi rozpoczyna realizację pomocy w formie pokrycia kosztów dożywiania dzieci w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Wnioski o tę formę pomocy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej.


Przypominamy, że:

1) pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej
(m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

 

2) w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy w złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi wniosek w którym ujęte winny być dzieci wraz z podaniem klasy oraz nazwy szkoły do której będą uczęszczać.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)
  •  zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
  • aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał); dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,
  •  w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczeniu lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym (np. uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, odmowa złożenia stosownych oświadczeń i przedłożenia wymaganych dokumentów) może skutkować odmową przyznania świadczenia.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

U w a g a !!!

Złożenie wniosku po 22 sierpnia 2016 r może spowodować pokrycie przez GOPS, kosztów dożywiania dzieci w szkole, od późniejszego terminu!!!!

 

 

czytano: 762 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 04 sierpnia 2016 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 4
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Turystyka Rudki Jeleniów Św. Krzyż Góry Świętokrzyskie Baszowice Łysa Góra Stara Słupia Dębniak Dymarki Nowa Słupia Kielce Milanowska Wólka Emeryk Rekreacja Andrzej Gąsior
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej