Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 25 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Łucja, Witold
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia

wielkość tekstu:A | A | A

 

Zawiadomienie

 

w związku z art. 56a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z  2015 r., poz. 1651 z późn. zm)

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia

 

o możliwości składania uwag i wniosków w dniach: od 05.10.2016 r. do 26.10.2016 r. do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber), które dotyczyć będzie miejsc gdzie bobry powodują znaczące szkody w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia (w tym m.in. infrastruktury technicznej), gdzie  czynności, na które zezwala zarządzenie wykonywane będą przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim w związku z porozumieniem zawartym w dniu 19 lipca 2016 r. pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich.

 

Projekt zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz mapą poglądową przedstawiającą obszar objęty zarządzeniem dostępny jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce. Ponadto zamieszczony jest w serwisie internetowym RDOŚ w Kielcach na stronie http://kielce.rdos.gov.pl,w zakładce  Ochrona Przyrody/ Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt  i grzybów, a także znajduje się w Urzędach  Miast, Urzędach Gmin, Urzędach Miast i Gmin w województwie świętokrzyskim. Składanie uwag i wniosków możliwe jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach,
w godzinach 730 – 1530 (na piśmie lub ustnie do protokołu) oraz drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@rdos.kielce.pl (bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym).

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach rozpatrzy uwagi i wnioski złożone w w/w terminie i odpowiednio uwzględni w wydawanym zarządzeniu. Niniejsze zawiadomienie zamieszczono: 1)      na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w gminach (wg rozdzielnika),2)     w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, 3)  na stronie BIP RDOŚ w Kielcach;

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony

     Środowiska w Kielcach

       Waldemar Pietrasik

czytano: 823 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 05 października 2016 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 14
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Rekreacja Św. Krzyż Łysa Góra Milanowska Wólka Rudki Dymarki Góry Świętokrzyskie Emeryk Stara Słupia Turystyka Baszowice Kielce Dębniak Nowa Słupia Andrzej Gąsior Jeleniów
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej