Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 20 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Bogna, Rafał
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Oświadczenie Wójta Gminy

Oświadczenie Wójta Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Słupia.

             Z uwagi na liczne zniekształcenia medialne sytuacji wokół problemu z funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie Gminy Nowa Słupia pragnę w sposób rzeczowy przedstawić swoje stanowisko.

Troska o sprawy publiczne, właściwe gospodarowanie naszym wspólnym mieniem gminnym stanowi priorytet działań każdego wójta. Na początku swojej kadencji zleciłem przeprowadzenie audytu w jednostkach organizacyjnych gminy przez niezależną instytucję, aby mieć właściwy obraz kształtowania się spraw, przede wszystkim, co do gospodarności i prawnych płaszczyzn funkcjonowania Gminy.

W wielu aspektach kontrola wykazała nieprawidłowości, które wymagały uporządkowania lub wdrożenia działań naprawczych.

            Niestety audyt wykazał również niezgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Nowa Słupia w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi w części przyznającej powołanemu dyrektorowi dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat oraz premię regulaminową.

Zatrudniając kierownika zakładu opieki zdrowotnej podmiot zatrudniający nie ma dowolności w kształtowaniu jego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 i 3 w zw. z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 2099) kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje, wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, przy czym osobom tym może być także przyznana nagroda roczna.

Tym samym postanowienia uchwał Rady Gminy Nowa Słupia są nieważne, w zakresie, w jakim przyznają dyrektorowi Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi składniki wynagrodzenia nie przewidziane w ustawie.

Stanowisko w sprawie nieprawidłowości uchwały w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi i uchwał zmieniających tę uchwałę  podtrzymał Wojewoda Świętokrzyski jako organ nadzoru, który pismem z dnia 04.06.2016 skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy  nakazał reasumpcję wadliwej prawnie uchwały czyli zwrócenie jej do ponownego rozpatrzenia.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/01 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi uchylając §2 przywołanej uchwały oraz pozbawiając mocy cztery uchwały zmieniające w przedmiotowej sprawie za lata 2001-2008.

Zgodnie ze ścieżką legislacyjną ta uchwała również została objęta nadzorem Wojewody.

            W dniu 3 października 2016 r. jako pracodawca zaproponowałem Pani Dyrektor SPGZOZ nowe warunki porozumienia płacowego i organizacyjnego, które zakładały wynagrodzenie na poziomie 7000,00 zł brutto oraz podział obowiązków pracowniczych w proporcjach: 1/4 czasu pracy – kierowanie sprawami SPGZOZ, 3/4 – działalność lecznicza. 

Ponadto zaproponowałem Pani Dyrektor SPGZOZ wyeliminowanie comiesięcznego wysokiego premiowania swoich pracowników, poprawę świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców, włączenie się w finansowanie remontów placówek opieki zdrowotnej na terenie gminy i poprawę opieki stomatologicznej.  Prosiłem również, Panią Dyrektor o takie gospodarowanie finansami, aby 70% kontraktu z NFZ (około 2 mln zł) nie było przeznaczone wyłącznie na pensje i pochodne wynagrodzenia, ale przede wszystkim stanowiło wydatki związane z zapewnieniem podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców gminy.

Pragnę przy tej okazji nadmienić, że Pani Dyrektor SPGZOZ przebywa obecnie na urlopie ustawowo należnym wykorzystując go za przepracowany 2015 r. Na obecną skomplikowaną sytuację w zakresie świadczenia usług leczniczych wpływa również absencja pozostałych lekarzy pracujących w SPGZOZ (zwolnienia lekarskie, urlopy na żądanie). Niestety mimo podejmowania przeze mnie wielu prób nie mam z Panią Dyrektor SPGZOZ żadnego kontaktu.

Obecnie zabezpieczenie lekarskie świadczy w Ośrodku Zdrowia w Nowej Słupi jeden lekarz, na co dzień przyjmujący pacjentów w Rudkach.

 Ponieważ Zakład Opieki Zdrowotnej jest jednostką samodzielną organizacyjnie, za jego funkcjonowanie odpowiada wyłącznie jego Dyrektor, co oznacza, że Wójt nie może zatrudniać lekarzy, kierować jego bieżącymi sprawami.

Pragnę podkreślić, że intencją przeprowadzanych zmian są wymogi prawne, które zabraniają Dyrektorom SPGZOZ pobierać wynagrodzenie połączone z innymi nieprawidłowo przyznanymi dodatkowymi składnikami.

Ze swojej strony jestem otwarty na rzeczową rozmowę z Dyrektor SPGZOZ, podejmując kolejną próbę negocjacji zarówno warunków płacowych jak i organizacyjnych.

Nie dopuszczę jednak do sytuacji, gdzie interes inny będzie brał górę nad bezpieczeństwem  zdrowotnym mieszkańców gminy Nowa Słupia.

 

czytano: 2439 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 07 października 2016 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 8
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Łysa Góra Kielce Baszowice Dymarki Milanowska Wólka Turystyka Emeryk Rekreacja Rudki Nowa Słupia Góry Świętokrzyskie Dębniak Jeleniów Andrzej Gąsior Stara Słupia Św. Krzyż
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej