Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 23 maja 2018 r., imieniny obchodzą: Michał, Renata
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Budżet na 2017 rok uchwalony jednomyślnie

Budżet na 2017 rok uchwalony jednomyślnie

wielkość tekstu:A | A | A

Na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2017 r. radni jednomyślnie uchwalili  budżet gminy Nowa Słupia na 2017 rok.

Dochody budżetu gminy w wysokości 38 289 199,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące 36 246 772,00 zł
b) dochody majątkowe 2 042 427,00 zł

 Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 058 257,00 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 33 401 672,00 zł
b) wydatki majątkowe 5 656 585,00 zł

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Jeleniów.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Dębniak, Milanowska Wólka i Trzcianka oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Nowa Słupia.
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590 m.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr  0639T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Jeleniów   km od 0+000 do 2+520.
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr  0632T w msc. Włochy.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej o nr  0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia  km od 2+675 do 3+890.
 7. Przebudowa dróg gminnych  w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019".
 8. Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach.
 9. Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę targowicy w Rudkach.
 10. Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia.
 11. Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym przy szkole w Paprocicach.
 12. Remont sal lekcyjnych i korzytarza na drugim piętrze Zespołu Szkól w Rudkach.
 13. Remont sal lekcyjnych oraz pomieszczeń świetlico jadalni w Szkole Podstawowej w Starej Słupi
 14. Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mirocicach 
 15. Wymiana stolarki okiennej, oraz naprawa  schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance.
 16. Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola.
 17. Wymiana dwóch bram ogrodzeniowych przy Szkole podstawowej w Jeleniowie oraz wymiana płytek na schodach wewnętrznych w szkole.
 18. Zakup autobusu szkolnego
 19. Zakup dwóch kontenerów KP-7 dla miejscowości Rudki i Nowa Słupia.


 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

 1. Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018)
 2. Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne (2016-2018)
 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno (2016-2022)
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny (2016-2022)
 6. Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" (2016-2017)
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowosci Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2017)
 8. Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2017)
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej publicznej dla potrzeb Dymarek - długość ok. 900 m w miejscowości Nowa Słupia (2016-2017)
 10. Opracowanie projektu i budowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2018)
 11. Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia (2016-2017)
 12. Rewitalizacja Gminy Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w tym przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi (2016-2022)
 13. Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi - rozbudowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego (2016-2020)
 14. Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)
 15. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2019)
 16. Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2017)
 17. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strażnicy w Sosnówce (2016-2018)
 18. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Paprocicach (2016-2018)
 19. Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2019)
 20. Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2018)
 21. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej w msc. Bartoszowiny   (2016-2019)
 22. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej w msc. Włochy  (2016-2019)
 23. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach (2016-2019)

 

czytano: 1022 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 24 stycznia 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 9
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Nowa Słupia Jeleniów Dębniak Andrzej Gąsior Św. Krzyż Turystyka Rudki Kielce Emeryk Milanowska Wólka Rekreacja Baszowice Góry Świętokrzyskie Dymarki Stara Słupia Łysa Góra
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej