Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 23 maja 2018 r., imieniny obchodzą: Michał, Renata
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zmiana nazwy ul.22 Lipca w Rudkach - konsultacje

Zmiana nazwy ul.22 Lipca w Rudkach - konsultacje

wielkość tekstu:A | A | A

Wójt Gminy Nowa Słupia zaprasza mieszkańców miejscowości Rudki do udziału w  konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki.

 

Szanowni Mieszkańcy miejscowości Rudki,

 

W dniu 19 maja 2016 r. prezydent Rzeczypospolitej podpisał tekst ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m. in. ulic, placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizmy uważa się także nazwy odwołujące się do osób, wydarzeń i dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

 

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji.

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń i dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. Należy także podkreślić, że zgodnie z art. 5 ust. 2 w/w ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Mając powyższe na uwadze w dniu 05.12.2016 r. Wójt wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności zmiany nazwy ulicy 22 Lipca zlokalizowanej w miejscowości Rudki. W dniu 19.12.2016 r. do urzędu wpłynęła odpowiedź w tej sprawie.


W ocenie IPN powyższa nazwa powinna być zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu. W związku z tym w dniu 14 lutego br. Wójt wydał Zarządzenie Nr 15/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowej nazwy tej ulicy. Konsultacje mają zasięg lokalny obejmują mieszkańców miejscowości Rudki – ponieważ dotyczą spraw istotnych dla określonej części gminy. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec miejscowości Rudki.

 

Konsultacje będą odbywać się w okresie od 27.02.2017 r. do 03.04.2017 r.
i będą przeprowadzane w formie pisemnej i elektronicznej.

Forma pisemna będzie polegała na:

  • wysłaniu na adres Urzędu Gminy w Nowej Słupi propozycji zmiany nazwy ulicy,
  • złożeniu w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowej Słupi propozycji zmiany nazwy ulicy.

Forma elektroniczna polegała będzie na tym, że osoba uprawniona będzie miała możliwość wysłania e-maila z propozycją zmiany nazwy ulicy na adres: urzad@nowaslupia.pl

Istotną informacją jest to, że dopuszcza się złożenie zbiorczej propozycji zmiany nazwy ulicy wraz
z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

 

            Wszelkie propozycje zmiany nazwy ulicy należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik do w/w zarządzenia. Formularz będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi (Nowa Słupia, ul. Rynek 15 lub Rudki, ul. Górnicza 5) oraz w Domu Kultury (Rudki, ul. Staszica 8).

            Druk ankiety będzie można także pobrać ze strony internetowej www.nowaslupia.pl

Mieszkaniec biorąc udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

O wynikach przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Nowa Słupia poinformuje:

  • Radę Gminy Nowa Słupia – na najbliższej sesji, po zakończeniu terminu konsultacji,
  • mieszkańców gminy – w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od zakończenia konsultacji.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy, lecz stanowią istotną opinię przy podejmowaniu decyzji w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

Zapraszam zatem mieszkańców Rudek do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy dla obecnej ulicy 22 lipca.

 

czytano: 981 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 17 lutego 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 5
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Rudki Stara Słupia Dębniak Rekreacja Św. Krzyż Nowa Słupia Milanowska Wólka Jeleniów Kielce Andrzej Gąsior Turystyka Baszowice Dymarki Góry Świętokrzyskie Emeryk Łysa Góra
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej