Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 23 maja 2018 r., imieniny obchodzą: Michał, Renata
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Z zabawy nauka

Z zabawy nauka

wielkość tekstu:A | A | A

Realizacja projektu „Z zabawy nauka. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach matematyczno-przyrodniczych oraz językowych” w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej SłupiStowarzyszenie na rzecz rozwoju oświaty w Starej Słupi- „Szklany Dom” złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, poddziałania 08.03.02 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”.

Projekt „Z zabawy nauka. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach matematyczno-przyrodniczych oraz językowych” uzyskał dofinansowanie w kwocie 104 442,50 zł. Całkowita wartość projektu to 136 887,50 zł.

Jest on skierowany do uczniów klas I – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Słupi     na lata 2016/17 i 2017/18.

Cel główny projektu to podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych i porozumiewania się w języku obcym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych u uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Słupi poprzez wdrożenie zajęć pozalekcyjnych i doposażenie pracowni przedmiotowych.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, na tym etapie edukacji, w odniesieniu do zapotrzebowania rynku pracy.

Realizowany on jest od 01.09.2016 do 31.08.2018 r.

W ramach projektu prowadzone są przez nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Słupi następujące zajęcia: matematyczne, przyrodnicze, z języka angielskiego.

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze przeprowadzone w ramach projektu „Z zabawy nauka. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach matematyczno-przyrodniczych oraz językowych”, przeznaczone są dla uczniów klas I-III szczególnie zainteresowanych badaniem wzajemnych relacji przyroda-matematyka.

Uczniowie podzieleni są na 2 grupy. Grupa I liczy 12 osób, grupa II – 9 osób.                        
W zajęciach bierze udział 9 dziewczynek i 12 chłopców.

Zajęcia odbywają się po 2 godziny w tygodniu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Nadrzędnym celem zajęć jest budowanie u uczniów postawy szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów oraz ukazanie praktycznego znaczenia i zastosowania matematyki.

Tematyka realizowana na zajęciach:

-   Obserwacja pór roku oraz zachowania się zwierząt, woda i jej znaczenie, zabawy matematyczne, gry planszowe oraz rozwiazywanie zadań tekstowych.

-    Jesienne odloty ptaków i ich droga przelotu  (nawigacja), woda a organizm człowieka, matematyczne rozrywki umysłowe – magiczne kwadraty, trójkąty, łamigłówki, korzystanie z matematycznych  programów multimedialnych.

Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do:

-        do Oczyszczalni Ścieków w Rudkach

-        do Jaskini Raj

Systematycznie prowadzony jest monitoring zajęć w postaci dziennika zajęć, listy obecności jak również w postaci prac wykonywanych przez uczestników zajęć.

Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody i matematyki. Dużą rolę odgrywa również kształcenie właściwych postaw i zachowania wobec otaczającego środowiska.

Zakupione pomoce do zajęć wpływają na wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów, mobilizacje ich do większego wysiłku umysłowego oraz rozbudzają u nich ciekawość poznawczą świata.

 

W ramach projektu  „Z zabawy nauka. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach matematyczno – przyrodniczych” nauczyciel przyrody realizował w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 projekt „Woda”.

W zajęciach uczestniczyły dwie grupy uczniów: I grupa klasy IV – V i II grupa klasa VI. Treści zawarte w projekcie były uzupełnieniem wielu innych przedmiotów. W czasie zajęć uczniowie wykorzystywali wiadomości z przyrody, matematyki, języka polskiego, plastyki, edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. Zapoznali się z sposobem oczyszczania wody w biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w Rudkach.  Uczyli się jak oszczędnie i rozsądnie korzystać z wody, poznali źródła jej zanieczyszczeń, opracowali szkolny i domowy bilans zużycia wody. Sporządzali preparaty mikroskopowe  i obserwowali pod mikroskopem życie organizmów w różnych środowiskach wodnych. Uczniowie wykonali prezentację multimedialną z wycieczki do oczyszczalni ścieków oraz plakat „Krążenie wody w przyrodzie” i  stworzyli mapę mentalną „WODA”.

Podsumowaniem zajęć była wycieczka do jednej z najpiękniejszych jaskiń w Polsce „ Jaskini Raj” koło Kielc. Uczniowie podziwiali formy krasu podziemnego, które powstały dzięki oddziaływaniom wody na skały wapienne. Z ciekawością słuchali opowiadania przewodnika o tworzeniu się kolumn oraz powstawaniu na ścianach jaskini nacieków o fantastycznych kształtach.

 

W ramach tego projektu prowadzone są także z zajęcia matematyki dla klas IV-V i klasy VI.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK) w nauce matematyki i rozwijanie atrakcyjnych sposobów nauczania.

Zajęcia w projekcie są prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz komputerów. Są prowadzone w pracowni komputerowej.

Tematyka zajęć jest ściśle zgodna z programem nauczania matematyki w klasach IV-VI.

Uczniowie na zajęciach rozwijają pasje i zainteresowania matematyczne, kształtują umiejętności korzystania z różnych źródeł, kształtują umiejętność posługiwania się TIK, pogłębiają i utrwalają wiedzę matematyczną, dostrzegają użyteczność i obecność matematyki oraz informatyki w życiu codziennym.

Zajęcia odbywają się po 2 godziny w tygodniu (I grupa kl. IV-V 1 godzina, II grupa kl. VI 1 godzina). I grupa liczy 14 osób, a II – 8 osób.

Sprawozdanie z realizacji programu nauczania na zajęciach z języka angielskiego w projekcie „Z zabawy-Nauka. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach matematyczno-przyrodniczych i językowych.”

 

Na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego uczęszcza ogółem 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Słupi. Uczniowie podzieleni są na cztery grupy językowe:

klasa I i II - 12 uczniów, klasa III- 9 uczniów, klasa IV i V- 11 uczniów oraz klasa VI- 8 uczniów. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem raz w tygodniu.

W trakcie realizacji programu nauczania zaplanowanego dla każdej z grup komputer i tablica interaktywna są narzędziami wspierającymi ucznia i nauczyciela w procesie nauczania/uczenia się języka angielskiego. Dzięki tym narzędziom możliwe jest wykorzystanie treści językowych zawartych na stronach internetowych i na nośnikach informacji (płytach CBI/DVD). Uczniowie klas IV-VI mają również zakupione podręczniki do nauki języka angielskiego, e-booki oraz zeszyty ćwiczeń.

 

Uczniowie posługują się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w celu rozwiązania zadań sprawdzających umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem (kształtowania umiejętności: wyszukiwania, selekcjonowanie i korzystania z informacji).

Uczniowie biorą również udział w projekcie e-Twinning, kształtują umiejętności stosowania języka angielskiego w sytuacjach praktycznych, komunikują się w języku obcym z kolegami z innych krajów pisząc listy i kartki pocztowe.


Celem uatrakcyjnienia w/w zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne i programy multimedialne na kwotę ponad 20 000,00 zł.

czytano: 652 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 20 marca 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 10
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Łysa Góra Dębniak Milanowska Wólka Jeleniów Turystyka Baszowice Rekreacja Emeryk Dymarki Stara Słupia Andrzej Gąsior Nowa Słupia Góry Świętokrzyskie Rudki Św. Krzyż Kielce
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej