Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 18 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Elżbieta, Marek
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. o godz. 16: 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 maja 2017 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
 5. Informacja Dyrektora CDGŚ o stanie przygotowań do 51 Dymarek w Nowej Słupi
 6. Zapoznanie się i dyskusja nad:
 • Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.,
 • Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2016 r., (bilans budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki),
 • Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2016 roku,
 • Uchwałą Nr 7/2017 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2016 rok,
 • Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Słupia za 2016 rok,
 • Uchwałą Nr 8/2017 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 maja 2017 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Słupia z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2016 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Słupia za rok 2016.
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017 – 2029
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
 • w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opiek i Zdrowotnej w Nowej Słupi,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia użytkowania,
 •  w sprawie opłaty targowej.
 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji Rady Gminy.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

                                                                      Sylwester Kozłowski

                                                               Przewodniczacy Rady Gminy

 

czytano: 551 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 20 czerwca 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 4
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Kielce Stara Słupia Łysa Góra Góry Świętokrzyskie Dymarki Jeleniów Andrzej Gąsior Nowa Słupia Emeryk Rekreacja Rudki Milanowska Wólka Baszowice Turystyka Dębniak Św. Krzyż
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej