Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » Umowa na KLUB SENIORA podpisana.

Umowa na KLUB SENIORA podpisana.

wielkość tekstu:A | A | A


Umowa Podpisana

19  czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisana została umowa  o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług społecznych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych" RPOWŚ 2014-2020. Z ramienia Gminy Nowa Słupia umowę podpisały Anna Moruś-Mergalska - Kierownik GOPS oraz Danuta Fijas - Skarbnik Gminy.

W wyniku weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, pozytywnie rozpatrzonych zostało 10 projektów
o łącznej wartości prawie 10 mln zł (w tym wartość dofinansowania to ponad 9 mln zł). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 19 668 600,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił 92,5% kosztów kwalifikowanych (budżet EFS i budżet państwa). Wnioskodawcy byli zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 7,5% wartości projektu.

Projekt złożony w ramach konkursu pochodzący z Gminy Nowa Słupia uzyskał pozytywną weryfikację, dzięki czemu na terenie Gminy Nowa Słupia, w Remizie Strażackiej OSP w Starej Słupi utworzony zostanie Klub Seniora Czas  Na  Aktywność.

Łączna wartość projektu wynosi: 127 038,50zł, dofinansowanie w kwocie: 103 318,50zł, wkład własny w kwocie: 23 720,00zł.

Celem głównym projektu jest ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób zindywidualizowany oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym, umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą, zapewniający. Głównym założeniem programu Klubu Seniora jest stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego, produktywnego i sensownego spędzenia wolnego czasu. W Klubie mogą oni rozwijać zainteresowania, pobudzać swoją aktywność, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie.

Okres realizacji 01.08.2017-31.07.2018r.

 

czytano: 1001 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 20 czerwca 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 3
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Dębniak Jeleniów Nowa Słupia Łysa Góra Rudki Rekreacja Emeryk Dymarki Baszowice Góry Świętokrzyskie Turystyka Stara Słupia Andrzej Gąsior Św. Krzyż Kielce Milanowska Wólka
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej