Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 18 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Elżbieta, Marek
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » ZASIŁEK RODZINNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ...

ZASIŁEK RODZINNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

wielkość tekstu:A | A | A

DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 + I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY NALEŻY DOSTARCZYĆ:

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym:

a) alimenty na rzecz dzieci,

b) stypendia doktoranckie, rehabilitacyjne, sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

c) świadczenia pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

d) kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

e) świadczenie rodzicielskie,

f) zasiłek macierzyński z KRUS,

g) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

h) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

oraz inne określone w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1518 ze zm.);

2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku 2016 r., dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

3. nakaz płatniczy za rok 2016 r. lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

4. umowa dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników,

5. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

6. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,

8. zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów i wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2016 r., a także o wypłaconych świadczeniach w 2016 r.,

9. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

10. dokumenty ( w tym oświadczenia) określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu w tym: świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz pit-y 11 za 2016 r.,

11. dokumenty ( w tym oświadczenia) określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu w tym:

a) umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,

b) pity 11 za 2016 r. gdy rozpoczęto pracę w tym roku,

c) zaświadczenie pracodawcy/ oświadczenie o dochodzie uzyskanym za miesiąc kolejny od podjęcia zatrudnienia w przypadku gdy nastąpiło to po roku 2016,

12. skrócony odpis aktu zgonu rodziców,

13. kartę pobytu- w przypadku cudzoziemca,

14. odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

15. zaświadczenie pracodawcy/ oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym oraz okresie zatrudnienia,

16. zaświadczenie/ oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka,

17. zaświadczenie/ oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,

18. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską,

W RAZIE POTRZEBY także inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BĘDĄ WYDAWANE OD SIERPNIA 2016 R.

 

czytano: 700 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 19 lipca 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 6
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Emeryk Łysa Góra Św. Krzyż Andrzej Gąsior Dymarki Baszowice Turystyka Rudki Dębniak Stara Słupia Nowa Słupia Góry Świętokrzyskie Jeleniów Kielce Milanowska Wólka Rekreacja
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej