Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 25 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Łucja, Witold
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XLI Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, które odbędzie się dnia 31 sierpnia 2017 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z:
- XXXIX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 sierpnia 2017 r.
- XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 sierpnia 2017 r.
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
5.Omówienie i rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi w sprawie przywrócenia praw miejskich Nowej Słupi.
6.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017 – 2029,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
3) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowa Słupia oraz jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg,
4) w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowa Słupia dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania,
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/18/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowa Słupia 2020+,
6) w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki,
7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/25/17 z dnia 27 marca 2017 dotyczącej zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowej Słupi w skład, którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego i Gimnazjum Nr 1 im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi,
9) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/73/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia
29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia, jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu.
7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.
 

                                            Sylwester Kozłowski

                                            Przewodniczący Rady Gminy Nowa Słupia

czytano: 484 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 29 sierpnia 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 12
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Rekreacja Milanowska Wólka Św. Krzyż Kielce Łysa Góra Nowa Słupia Emeryk Dębniak Jeleniów Andrzej Gąsior Stara Słupia Baszowice Dymarki Rudki Góry Świętokrzyskie Turystyka
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej