Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
wtorek 17 lipca 2018 r., imieniny obchodzą: Aleksy, Martyna
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zmiana nazwy ulicy 22 Lipca w Rudkach. Komunikat ...

Zmiana nazwy ulicy 22 Lipca w Rudkach. Komunikat dla mieszkańców.

wielkość tekstu:A | A | A

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Rada Gminy Nowa Słupia podjęła w dniu 31 sierpnia 2017 r. uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki.

Zgodnie z podjętą uchwałą nowa nazwa ulicy Pocztowa będzie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, czyli 23 września 2017 r.

 

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są w/w zmianami. 

Informacje ogólne:

  • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat
  • zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową

 

Księgi wieczyste:

  • celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w  Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kościuszki1 1 Wniosek o wpis w księdze wieczystej. We wniosku należy wskazać żądanie: „Sprostowanie oznaczenia nieruchomości”. W treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z uchwałą Nr XLI/61/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki
  • obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości.
  • Wniosek jest wolny od opłat.

Zmianę nazwy ulicy należy zgłosić również do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Referacie Gospodarczo-Inwestycyjnym  pok.nr 21.

 Urząd Skarbowy: 

Urząd Skarbowy należy powiadomić o zmianie adresu zamieszkania, jeśli nowy adres miejsca pobytu jest inny niż aktualny adres zameldowania podatnika, a także o aktualnym adresie korespondencyjnym, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania. Zmianę zgłasza się na druku ZAP-3.

W przypadku zmiany adresu zameldowania zmianę można zgłosić przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

Osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez złożenie i wypełnienie wniosku bezpośrednio w siedzibie ZUS. 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy wniosek CEIDG – 1. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych    pok.nr 12

 Sprawy meldunkowe:

Zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

Posiadacz dowodu osobistego wydanego wg. starego wzoru nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje, które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenia zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydanych przez właściwe urzędy.

 Banki, dostawy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, firmy ubezpieczeniowe , fundusze emerytalne i inne:

Instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownych formularzy aktualizacji danych osobowych udostępnianych przez dany podmiot.

 

 

 

 

 

 

 

czytano: 814 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 20 września 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 10
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Łysa Góra Andrzej Gąsior Stara Słupia Emeryk Rekreacja Dymarki Rudki Milanowska Wólka Baszowice Góry Świętokrzyskie Kielce Jeleniów Turystyka Św. Krzyż Nowa Słupia Dębniak
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej