Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » Oświadczenie Wójta Gminy

Oświadczenie Wójta Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

W związku z opublikowaniem nieścisłych i nieprawdziwych informacji na profilu społecznościom Związku Gmin Gór Świętokrzyskich jako odpowiedzi na List otwarty Komitetu Obrony Rozwoju Turystyki Gór Świętokrzyskich, zamieszczam poniżej stosowne oświadczenie:

 

Treść oświadczenia:

Z wielkim ubolewaniem reaguję na tekst zamieszczony na profilu społecznościowym Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Oświadczenie podpisane przez czterech Wójtów gmin, które złożyły konkurencyjny projekt zgłoszony w dwuetapowym konkursie zamkniętym dedykowanym dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 odwołuje się do listu otwartego Komitetu Obrony Rozwoju Turystyki Gór Świętokrzyskich.

 

Praktycznie zostałem zmuszony do zabrania głosu w tej sprawie bowiem w tekście znajdują się półprawdy a nawet nieuprawnione oskarżenia dotyczące Gminy Nowa Słupia, ale również pośrednio mojej osoby, na co nie mogę pozwolić.

Jestem zdumiony, że tak doświadczeni samorządowcy dają się ponieść emocjom i zamiast prowadzić dyskusję w ciszy gminnych urzędów przenoszą ją na portale społecznościowe. Chcę, w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że żaden z czterech Wójtów nie rozmawiał ze mną na ten temat. 

Uważam również, że władze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich popełniły nadużycie zezwalając na zamieszczenie tego wpisu na portalu związkowym, nie uprzedzając mnie o tym zamiarze. Oczekuję, że moje oświadczenie będzie również umieszczone na profilu związkowym. W innym wypadku będę zmuszony do zamieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Słupia.

Oświadczam, że nie mam nic wspólnego z listem, do którego się Panowie odnosicie. Mam jedynie pewność, że wspólnie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, po prawie trzech latach i wielu trudach udało się przygotować dobry projekt, który zostanie obiektywnie przeanalizowany i oceniony przez ludzi do tego powołanych.

 Tak na marginesie, kadra ROTWŚ realizująca już w przeszłości wielomilionowe projekty jest sprawdzonym gwarantem powodzenia projektu. Nikt przecież nie zaprzeczy o ich ogromnym doświadczeniu i wiedzy, jakiej z całym szacunkiem nie ma Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ani żaden samorząd.

              Mijacie się Panowie z prawdą twierdząc, że do władz Gminy Nowa Słupia wielokrotnie były kierowane oferty udziału w projekcie związkowym pn. „Śladami kultury benedyktyńskiej”. Jeżeli tak proszę opublikować dokumenty, które to potwierdzą.

Wiarygodność informacji zawartych w opublikowanym tekście też jest groteskowa bowiem z jednej strony zapewniacie, że pomimo wielu krytycznych uwag merytorycznych co do zawartości oraz założeń organizacyjnych, a nawet i formalnych projektu z Nowej Słupi, nie przedstawiacie ich publicznie pozostawiając ocenę obiektywnym ekspertom i fachowcom. W końcowym akapicie jednak totalnie krytykujecie nasz projekt nie zostawiając na nim suchej nitki.

Zastanawiającym jest fakt z jakich źródeł czerpaliście Panowie tak dokładną wiedzę na temat konkurencyjnego projektu z Nowej Słupi, skoro ocena merytoryczna nie zastała przedstawiona w żadnym oficjalnym dokumencie, co może budzić różne wątpliwości, również natury prawnej.

Podsumowując jestem przekonany, że rywalizacja towarzyszy nam od zawsze, niemal wszędzie i prawie cały czas. Jest to naturalna tendencja człowieka i sama w sobie nie jest niczym złym. To nadużycia, brak zasad i szacunku dla siebie i innych powodują, że dążenie do bycia lepszym czasami ulega wypaczeniu.

                               

                              Andrzej Gąsior
                                   Wójt Gminy Nowa Słupia

 

 

czytano: 1865 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 21 listopada 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 4
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Andrzej Gąsior Góry Świętokrzyskie Łysa Góra Baszowice Kielce Emeryk Św. Krzyż Stara Słupia Turystyka Milanowska Wólka Dymarki Rudki Jeleniów Rekreacja Nowa Słupia Dębniak
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej