Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
sobota 23 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Albin, Wanda
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się  29 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 9:00 w Świętokrzyskim Dworze, Wólka Milanowska 64.
                                   
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu:
- z XLIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2017r.,
- z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 grudnia 2017r.
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
5.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017 – 2029,
2)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
3)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/105/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2017 rok,
4)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2018 rok,
5)w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/83/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia
30 października 2017r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
6)w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
7)w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi,
8)w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
9)w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
10)w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Nowa Słupia na 2018 r.,
11)w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Nowa Słupia na rok 2018,
12)w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nowa Słupia na 2018 r.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zamknięcie obrad.

                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                        /-/ Sylwester Kozłowski
 

czytano: 579 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 22 grudnia 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 7
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Św. Krzyż Emeryk Dębniak Nowa Słupia Kielce Jeleniów Turystyka Łysa Góra Stara Słupia Dymarki Góry Świętokrzyskie Milanowska Wólka Rudki Andrzej Gąsior Rekreacja Baszowice
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej