Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
sobota 21 lipca 2018 r., imieniny obchodzą: Daniel, Wawrzyniec
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Słupia o naborze ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Słupia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

wielkość tekstu:A | A | A

W związku z dyspozycją art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j.  Dz. U. z 2018 poz. 450/, Wójt Gminy Nowa Słupia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – do wskazania przedstawicieli na członków komisji  konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert w ramach otwartych konkursach na realizację zadań w 2018r.
 

I.Informacje ogólne
1.W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowej Gminy Nowa Słupia do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w/w zadania.
2.Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Nowa Słupia, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do Komisji Konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków Komisji Konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.
3.Udział w pracach w komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II.Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych
1.W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawym z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a.są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
b.nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 05.04.2018r. roku do Urzędu Gminy w Nowej Słupi  ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia z dopiskiem „Komisja Konkursowa- wskazanie przedstawicieli”.

czytano: 378 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 20 marca 2018 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 12
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Andrzej Gąsior Św. Krzyż Baszowice Milanowska Wólka Stara Słupia Łysa Góra Turystyka Emeryk Kielce Rekreacja Dębniak Nowa Słupia Rudki Jeleniów Dymarki Góry Świętokrzyskie
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej