Gmina Gidle

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia 

ANDRZEJ GĄSIOR

 Urząd Miasta i  Gminy
w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
czwartek 24 stycznia 2019 r., imieniny obchodzą: Rafała, Franciszka
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie L Sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z:
1)XLIX Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się dnia 7 marca 2018 r.,
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
5.Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi.
6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi za 2017 r.
7.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2031,
2)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3)w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4)w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0639T wraz    z budową chodnika w miejscowości Dębniak ul. Jeleniowska”,
5)w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno”,
6)w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/104/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie nowa Słupia na 2018 rok,
7)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków, jako działki nr ewid. 131/9 i 132/1 położonej w obrębie ewid. Serwis, na własność Gminy Nowa Słupia,
8)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr ewid. 1197 położonej w obrębie ewid. Nowa Słupia na własność Gminy Nowa Słupia,
9)w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych,
10)w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela,
11)w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia,
12)w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi.
8.Odpowiedzi na interpelacje zadane podczas ostatniej Sesji Rady Gminy
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

Sylwester Kozłowski - Przewodniczący Rady Gminy Nowa Słupia

czytano: 466 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 20 kwietnia 2018 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 5
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Baszowice Rekreacja Andrzej Gąsior Łysa Góra Św. Krzyż Milanowska Wólka Góry Świętokrzyskie Jeleniów Nowa Słupia Rudki Emeryk Turystyka Dymarki Dębniak Stara Słupia Kielce
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

1 stycznia 2019 - Nowa Słupia MIASTEM

więcej