Gmina Gidle

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia 

ANDRZEJ GĄSIOR

 Urząd Miasta i  Gminy
w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
czwartek 24 stycznia 2019 r., imieniny obchodzą: Rafała, Franciszka
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie LI Sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z:
1)L Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się dnia 23 kwietnia 2018 r.,
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
5.Informacja przedstawiciela Świętokrzyskiego Związku Pszczelarskiego dotycząca wpływu prawidłowego stosowania środków ochrony roślin na zdrowie pszczół.
6.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Nowa Słupia na lata 2016 – 2019.
7.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2031,
2)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na realizację zadania pn. „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”,
4)w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) – w systemie zaprojektuj i zbuduj”,
5)w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 0707T odc. Jeleniów –Piórków”,
6)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na: „Opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890.”,
7)w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+
8)w sprawie zmiany uchwały Nr XX/19/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ustalenia wysokości dopłat z budżetu gminy dla odbiorców usług,
9)w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej zmiany uchwały Nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego,
10)w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Słupia w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
11)w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/104/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2018 rok,
12)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia”.
8.Odpowiedzi na interpelacje zadane podczas ostatniej Sesji Rady Gminy
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

                                                  Sylwester Kozłowski

                                     Przewodniczący Rady Gminy Nowa Słupia


 

czytano: 377 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 25 maja 2018 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 5
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Milanowska Wólka Dymarki Jeleniów Nowa Słupia Góry Świętokrzyskie Dębniak Św. Krzyż Stara Słupia Baszowice Kielce Emeryk Rudki Łysa Góra Turystyka Rekreacja Andrzej Gąsior
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

1 stycznia 2019 - Nowa Słupia MIASTEM

więcej