Gmina Gidle

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia 

ANDRZEJ GĄSIOR

 Urząd Miasta i  Gminy
w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 18 lutego 2019 r., imieniny obchodzą: Szymona, Konstancji
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie LII Sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 maja 2018 r.
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
5.Informacja Dyrektora CDGŚ o stanie przygotowań do 52 Dymarek w Nowej Słupi
6.Zapoznanie się i dyskusja nad:

 • Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.,
 • Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2017 r., (bilans budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki),
 • Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2017 roku,
 • Uchwałą Nr 19/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2017 rok,
 • Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Słupia za 2017 rok,
 • Uchwałą Nr 24/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 czerwca 2018 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Słupia z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2017 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Słupia za rok 2017.


9.Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2031,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
 4. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
 5. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
 6. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
 7. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/44/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30.05.2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na: „Opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890”,
 8. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/34/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30.05.2018r w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 0707T odc. Jeleniów –Piórków”,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym przy ul. Staszica 6 w Nowej Słupi, stanowiącej własność Gminy Nowa Słupia,
 10. w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia.
   

10.Interpelacje i zapytania Radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zamknięcie obrad.
 

               Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Sylwester Kozłowski
 

czytano: 483 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 21 czerwca 2018 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 11
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Andrzej Gąsior Św. Krzyż Baszowice Dębniak Kielce Turystyka Dymarki Góry Świętokrzyskie Jeleniów Milanowska Wólka Rekreacja Rudki Emeryk Stara Słupia Łysa Góra Nowa Słupia
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

1 stycznia 2019 - Nowa Słupia MIASTEM

więcej