Skróty klawiszowe:

Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Podpisano umowę.

Strona główna » Aktualności » Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Podpisano umowę.

wielkość tekstu: A | A | A

21 sierpnia w siedzibie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów skierowanych do szkół w ramach konkursu RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Gmina Nowa Słupia otrzymała fundusze unijne w kwocie 321 984,35 tys. złotych na realizację projektu "E obywatel świata". Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół w Rudkach.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Nowa Słupia - Andrzej Gąsior, skarbnik - Danuta Fijas, Dyrektor ZS- Alina Cieśla zaś ze strony urzędu Członek - Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Małgorzata Muzoł.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, ( języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, matematyki, dziennikarstwa itp. dzięki którym zostaną stworzone możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, które przydatne będą na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy. Projekt przewidują również doposażenie szkół w narzędzia TIK (m.in. dwie pracownie językowe, 15 laptopów dla uczniów, zbudowanie sieci w-fi w całej szkole, zestawy interaktywne itp). Projekt będzie realizowany w latach 2018- 2020.

czytano: 608 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2018-08-22 10:09:08

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna