Gmina Gidle

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia 

ANDRZEJ GĄSIOR

 Urząd Miasta i  Gminy
w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 18 lutego 2019 r., imieniny obchodzą: Szymona, Konstancji
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Podpisano ...

Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Podpisano umowę.

wielkość tekstu:A | A | A

21 sierpnia w siedzibie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów skierowanych do szkół w ramach konkursu RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Gmina Nowa Słupia otrzymała fundusze unijne w kwocie 321 984,35 tys. złotych na realizację projektu "E obywatel świata". Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół w Rudkach.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Nowa Słupia - Andrzej Gąsior, skarbnik - Danuta Fijas, Dyrektor ZS- Alina Cieśla zaś ze strony urzędu Członek - Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Małgorzata Muzoł.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, ( języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, matematyki, dziennikarstwa itp. dzięki którym zostaną stworzone możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, które przydatne będą na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy. Projekt przewidują również doposażenie szkół w narzędzia TIK (m.in. dwie pracownie językowe, 15 laptopów dla uczniów, zbudowanie sieci w-fi w całej szkole, zestawy interaktywne itp). Projekt będzie realizowany w latach 2018- 2020.

czytano: 558 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 22 sierpnia 2018 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 11
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Emeryk Turystyka Łysa Góra Dymarki Jeleniów Kielce Andrzej Gąsior Św. Krzyż Nowa Słupia Rudki Stara Słupia Rekreacja Góry Świętokrzyskie Baszowice Milanowska Wólka Dębniak
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

1 stycznia 2019 - Nowa Słupia MIASTEM

więcej