Skróty klawiszowe:

Zaproszenie na posiedzenie II Sesji Rady Gminy Nowa Słupia.

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie II Sesji Rady Gminy Nowa Słupia.

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie II Sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z:
  1. LVII Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się dnia 3 października 2018 r.,
  2. I Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się dnia 19 listopada 2018r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2031,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  4. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  6. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/91/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
  7. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowa Słupia LII/44/18 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na: „Opracowaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890.”,
  8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Słupia,
  9. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/104/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2018 rok,
  10. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   na terenie Gminy Nowa Słupia,
  11. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Nowa Słupia w latach 2016-2022.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                             

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                         /-/Jerzy Roman

 

Transmisja obrad sesji Rady Gminy dostępna na stronie

https://www.youtube.com/channel/UCodiU9xvxbXcxFRNIZnh34A?view_as=subscriber

czytano: 954 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2018-11-23 11:00:23

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna