Skróty klawiszowe:

Nowa pracownia ekologiczno-przyrodnicza w Zespole Szkół w Rudkach.

Strona główna » Aktualności » Nowa pracownia ekologiczno-przyrodnicza w Zespole Szkół w Rudkach.

wielkość tekstu: A | A | A

W piątek, 23 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkól w Rudkach w Gminie Nowa Słupia otwarto pracownię edukacji ekologicznej. Zadanie pod nazwą „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Całkowita wartość projektu to 29 200 zł, z czego Gmina Nowa Słupia pozyskała na ten cel 23 705 zł dotacji, a wkład własny Gminy wyniósł 5495 zł.

W inauguracji pracowni uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Anna Karcz, dyrekcja szkoły, nauczyciele biologii  i uczniowie.

Cele edukacyjne zadania:

 1. Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 2. Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.
 3. Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach.
 4. Integracja i komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek. 

Zasadniczym elementem działania jest edukacja ekologiczna społeczeństwa z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz popularyzacja wiedzy przyrodniczej. Zakupione pomoce pozwolą realizować treści związane z ochroną powietrza atmosferycznego, energią odnawialną, odnową wód, gleby i powierzchni Ziemi, oraz posłużą do obserwacji i badań przyrody. Ponadto zakupione zostały meble do pracowni, nowoczesne mikroskopy, gry dydaktyczne.

 W ramach projektu zaplanowane zostały działania edukacyjne w trakcie zajęć lekcyjnych podczas których będą używane zestawy pomocy dydaktycznych według modułów dostosowanych do badania danego elementu środowiska np. „ochrona powietrza", „ochrona gleb", „ochrona wód" itd.

W ramach zajęć pozalekcyjnych w pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej będą prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania ekologią, ochroną przyrody i środowiska. Uczniowie zdobędą wiedzę jak można zadbać o własną miejscowość, najbliższe otoczenie, a na zajęciach terenowych poznają różne ekosystemy.

W ramach zajęć zaplanowano wycieczkę do Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z zajęciami prowadzonymi przez leśników oraz wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego połączoną z zajęciami warsztatowymi w pasiece. Zaplanowano też konkursy wiedzy ekologicznej, konkursy plastyczne, fotograficzne, pokaz mody ekologicznej.

czytano: 819 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2018-11-29 12:57:24

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna