Skróty klawiszowe:

Zaproszenie na posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Nowa Słupia.

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Nowa Słupia.

wielkość tekstu: A | A | A

 

 
Uprzejmie informuję, że posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.
 
Temat posiedzenia:
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie protokołu z III Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się dnia 17 grudnia 2018r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami. 
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2031,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/104/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2018 rok
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2019 rok, 
5) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
6) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
7) w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019-2023,
8) w sprawie  zmiany uchwały Nr III/24/08  Rady Gminy Nowa Słupia w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Słupia do tworzonego Stowarzyszenia –Lokalna Grupa Działania pn. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
9) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/73/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu,
10) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                             /-/Jerzy Roman

czytano: 771 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2018-12-21 18:42:51

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna