Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Zaproszenie na posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 18 stycznia 2019 r. g. 9.00

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 18 stycznia 2019 r. g. 9.00

wielkość tekstu: A | A | A

 Uprzejmie informuję, że posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 18 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:

1.Otwarcie sesji. 
2.Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się dnia 28 grudnia 2018r.
4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami. 
6.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033, projekcie uchwały budżetowej na 2019r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu. 
7.Zapoznanie się oraz głosowanie nad wnioskami komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczącymi projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 oraz projektu budżetu na 2019 rok.
8.Zapoznanie się oraz głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu i Rolnictwa dotyczącym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 oraz projektu budżetu na 2019 rok.
9.Odczytanie poprawek wprowadzonych autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033 oraz  budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok.
10.Dyskusja oraz podjęcie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033,
2)w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok,
11.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany załączników do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
2)w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
3)w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowa Słupia do przygotowania 
i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
4)w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi na rok 2019,
5)w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowej Słupi na rok 2019.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                             /-/Jerzy Roman

czytano: 974 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-01-13 08:51:12

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"