Gmina Gidle

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia 

ANDRZEJ GĄSIOR

 Urząd Miasta i  Gminy
w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
czwartek 21 lutego 2019 r., imieniny obchodzą: Roberta, Eleonory
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej ...

Zaproszenie na posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 18 stycznia 2019 r. g. 9.00

wielkość tekstu:A | A | A

 Uprzejmie informuję, że posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 18 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:

1.Otwarcie sesji. 
2.Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się dnia 28 grudnia 2018r.
4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami. 
6.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033, projekcie uchwały budżetowej na 2019r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu. 
7.Zapoznanie się oraz głosowanie nad wnioskami komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczącymi projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 oraz projektu budżetu na 2019 rok.
8.Zapoznanie się oraz głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu i Rolnictwa dotyczącym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 oraz projektu budżetu na 2019 rok.
9.Odczytanie poprawek wprowadzonych autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033 oraz  budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok.
10.Dyskusja oraz podjęcie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033,
2)w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok,
11.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany załączników do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
2)w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
3)w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowa Słupia do przygotowania 
i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
4)w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi na rok 2019,
5)w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowej Słupi na rok 2019.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                             /-/Jerzy Roman

czytano: 588 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 13 stycznia 2019 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 6
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Dymarki Stara Słupia Góry Świętokrzyskie Rekreacja Św. Krzyż Rudki Łysa Góra Dębniak Milanowska Wólka Turystyka Kielce Baszowice Nowa Słupia Emeryk Jeleniów Andrzej Gąsior
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

1 stycznia 2019 - Nowa Słupia MIASTEM

więcej