Skróty klawiszowe:

Zaproszenie na posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 18 lutego 2019 r.

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 18 lutego 2019 r.

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie protokołu z:
1)V sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi, która odbyła się dnia 18 stycznia 2019r.,
2)VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi, która odbyła się 30 stycznia 2019r.
4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033,
2)w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Słupia na 2019 rok,
3)w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Nowa Słupia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”,
4)w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/73/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu,
5)w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Nowa Słupia,
6)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości,
7)w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
8)w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych,
9)w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2019 roku’’,
10)w sprawie wezwania do uzupełnienia braków formalnych podania.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad.

                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                             /-/Jerzy Roman

czytano: 587 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-02-15 09:07:21

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna