Skróty klawiszowe:

Przetarg na „Rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im M. Radwana w Nowej Słupi” ogłoszony !

Strona główna » Aktualności » Przetarg na „Rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im M. Radwana w Nowej Słupi” ogłoszony !

wielkość tekstu: A | A | A

Dzień 8 kwietnia 2019 roku wpisuje się mocno w historyczne wydarzenia Miasta i Gminy Nowa Słupia, powiatu kieleckiego i województwa świętokrzyskiego. Dzisiaj ogłoszono przetarg pn. Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im M. Radwana w Nowej Słupi”.

„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, Oś VII „Sprawne usługi publiczne”,

Inwestycja zakłada rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, a także przygotowanie nowych ekspozycji, które mają zapewnić poznawanie historii pradawnych hutników poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, przekaz wiedzy, budowany nastrój i symbolikę. Niektóre zagadnienia i treści związane ze starożytną historią Gór Świętokrzyskich zostaną wyeksponowane na kilku spójnych ścieżkach edukacyjnych.

Ponadto w wyniku zaplanowanych prac przewidziano zadania dotyczące zwiększenia efektywności cieplnej budynku oraz przystosowania budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano ponadto uporządkowanie terenu wokół budynku oraz wymianę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

W wyniku realizacji prac budowlanych obiekt zyska większą powierzchnię zabudowy – ok. 1 200 m2 i kubaturę – ok. 5 000 m3. Zakończenie projektu przewidywane jest na 2021 rok

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego powstało w związku z odkryciem na terenie Nowej Słupi, przy drodze na Święty Krzyż, starożytnych pieców hutniczych. Od 1956 roku warszawskie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT podjęło starania, mające na celu zorganizowanie placówki muzealnej, będącej jednocześnie pawilonem ochronnym dla wykopalisk. Obiekt otwarto 29 maja 1960 roku. Wobec dużego zainteresowania ekspozycją, w latach 1967-1968 nastąpiła rozbudowa obiektu. Otwarcie nowych pomieszczeń miało miejsce w 1968 roku, wówczas też nadano muzeum imię Mieczysława Radwana - metalurga i badacza starożytnego hutnictwa. Ekspozycja muzealna przedstawia technologię dawnego hutnictwa świętokrzyskiego (m.in. relikty dymarek), jego zasięg terytorialny oraz wyroby, uzyskane historycznymi metodami. Zaprezentowana jest również historia badań i wykopalisk.

Po przejęciu w 2016 roku od Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie budynku Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi zaplanowana została całkowita przebudowa tej placówki muzealnej dostosowanej do nowoczesnych form wizualizacji i ekspozycji. Przez dziesiątki lat ten obiekt nie był modernizowany. Obecny stan budowli jest zatrważający i zamiast przyciągać ruch turystyczny odstrasza. Warto przypomnieć, że Gmina uregulowała wszystkie zobowiązania jakie pozostawił będący w dużych kłopotach finansowych NOT. To pozwoliło uratować placówkę muzealną. Teraz rozpoczyna się jej odbudowa.

Jestem przekonany, że przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa oraz budowa nowych obiektów turystycznych w Nowej Słupi mogą stać się impulsem do zmian przeobrażających Naszą Gminę w prężny ośrodek ściągający turystów, dający zatrudnienie mieszkańcom i satysfakcję społecznikom oraz przedsiębiorcom rozwijającym  swoją działalność - podsumował Andrzej Gąsior Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.

8 kwietnia rozpoczęło się wielkie odliczanie.

Składanie ofert przetargowych trwać będzie do 25 kwietnia do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/6168 - ogłoszenie o przetargu

 

czytano: 1569 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-04-08 14:26:52

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna