Skróty klawiszowe:

Zaproszenie na posiedzenie IX Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 26 kwietnia 2019 r.

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie IX Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 26 kwietnia 2019 r.

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie IX Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi, która odbyła się dnia 21 marca 2019r.,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019 – 2033,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2019 rok
  5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia,
  6. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Nowa Słupia ds. oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw społecznych,
  7. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  8. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                             /-/Jerzy Roman

czytano: 784 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-04-23 08:12:33

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna